Η Bayer συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις Ανοικτής Καινοτομίας

Η δυναμική έρευνα και ανάπτυξη της εταιρίας μας, η βαθιά τεχνογνωσία που κατέχουμε στις Βιοεπιστήμες, όσο και οι στρατηγικές συνεργασίες στον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής καινοτομίας της Bayer. Η εταιρεία προσφέρει πολλές διαφορετικές μορφές συνεργασίας στους διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης, από τις παραδοσιακές συμφωνίες παραχώρησης αδειών κυκλοφορίας ή τις στρατηγικές συμμαχίες έρευνας έως τις συνεργασίες με τον δημόσιο τομέα καθώς και το crowdsourcing. Η νέα μας ιστοσελίδα innovate.bayer.com αποτελεί το σημείο αναφοράς για όλες τις δράσεις στην Ανοικτή Καινοτομία.

 

Κάνοντας τις μεγάλες ιδέες πραγματικότητα

Η παγκόσμια προσέγγιση ανοιχτής καινοτομίας της Bayer περιλαμβάνει μια σειρά επιτυχημένων πρωτοβουλιών αλληλεπίδρασης και συνεργασίας καθώς και το CoLaborator™. Μαζί με τα λαμπρά μυαλά που βρίσκονται εκτός της Bayer, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να αναπτύξουμε νέες θεραπευτικές επιλογές προς όφελος των ασθενών και να δημιουργήσουμε ιδέες για την καλύτερη προστασία των καλλιεργειών.

Η Bayer θέλει να προσεγγίσει τα πιο δημιουργικά και καινοτόμα μυαλά του κόσμου
Kemal Malik
,
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG, αρμόδιος για θέματακαινοτομία

Η συνεργασία με ανθρώπους από την έρευνα και την ανάπτυξη εκτός της οργάνωσης της Bayer είναι μια σημαντική πηγή καινοτομίας για όλα τα τμήματα μας. Το Grants4Targets® ξεκίνησε το 2009 και σηματοδοτεί το πρώτο πρόγραμμα crowdsourcing στη Bayer. Από τότε έχουν ξεκινήσει και άλλες πρωτοβουλίες, όπως το Grants4Apps®, το Grants4Indications™, το PartnerYourAntibodies καθώς και το Grants4Tech™ και το Grants4Traits™. Στο πλαίσιο της ανοιχτής καινοτομίας, η Bayer προσφέρει επιχορηγήσεις για επιστήμονες από πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και νεοφυείς εταιρείες ή προγραμματιστές τεχνολογίας για την υγεία από όλο τον κόσμο για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα έργα. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται μέσω χρηματοδότησης και μπορούν να επωφεληθούν - ανάλογα με το πρόγραμμα - από τις εγκαταστάσεις και την εμπειρία των ερευνητών της Bayer στις βιοεπιστήμες.

 

Το κατάλληλο πρόγραμμα για κάθε περίπτωση

logo_4targetsΤο πρόγραμμα  είναι διαδικτυακό  πρόγραμμα crowdsourcing που υλοποιείται από τους Τομείς Φαρμάκων και Επιστήμης Γεωργίας της Bayer. Αυτό το παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα επιχορήγησης υποστηρίζει, για τον φαρμακευτικό κλάδο, την έρευνα σχετικά με καινοτόμους θεραπευτικούς στόχους, στις κατηγορίες δραστηριοποίησης της Bayer - ογκολογίας, γυναικολογίας, καρδιολογίας (και νεφρολογίας), αιματολογίας, και οφθαλμολογίας - μέσω χρηματοδότησης και μέσω παροχής τεχνογνωσίας και τεχνολογιών στην ανακάλυψη φαρμάκων. Στον κλάδο της γεωργίας, το πρόγραμμα υποστηρίζει νέους ερευνητές στην ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα και λύσεις φυτοπροστασίας. Οι ερευνητές που θα επιλεχθούν για τις υποτροφίες του προγράμματος, επιβραβεύονται  με γρήγορη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε κοινή έρευνα με την Bayer, και με εργαλεία και μεθόδους αναζήτησης και επικύρωσης της έρευνας.

 

logo_4targetsΤο πρόγραμμα Grants4Apps®είναι μια ανοιχτή πρωτοβουλία καινοτομίας, που ξεκίνησε το 2013 ως πρόγραμμα crowdsourcing. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει οικονομική στήριξη σε προγραμματιστές και νεοσύστατες επιχειρήσεις για έργα σχετικά με λογισμικό, hardware και τεχνολογία, τα οποία  συμβάλλουν στη βελτίωση της υγεία και των θεραπευτικών διαδικασιών. Τα 2014 προστέθηκε ένα ακόμη μοντέλο στο πρόγραμμα, το Grants4Apps®Αccelarator για τον τομέα της ψηφιακής υγείας. Στο μοντέλο αυτό, η Bayer προσφέρει χώρο ιδιωτικών γραφείων για 5 νεοφυείς επιχειρήσεις στη ψηφιακή υγεία, στα κεντρικά γραφεία του Τομέα Φαρμάκων στο Βερολίνο. Πρέπει απλά οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν ιδέες για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο χώρο της υγείας και η εταιρεία θα τους βοηθήσει και στην περαιτέρω προώθηση των έργων τους και των επιχειρηματικών μοντέλων.Κάθε επιλεγμένη νεοφυής επιχείρηση λαμβάνει ενίσχυση και μπορούν να παραμείνουν στους χώρους του Grants4Apps®Αccelarator για περίπου 100 ημέρες. Κατά την περίοδο αυτή, η Bayer προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση από έμπειρους συνεργάτες της στα start-ups, αλλά και από επιχειρηματίες εκτός εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, το Grants4Apps®Αccelarator δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για τη προώθηση τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της υγείας και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Bayer στη συνεργασία με νέους επιχειρηματίες

 

g4ilogoΜε την crowdsourcing πρωτοβουλία, η Bayer προωθεί την εξερεύνηση νέων θεραπευτικών ενδείξεων. Το  Grants4Indications™ είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα για να υποβάλλονται ιδέες για ένα συγκεκριμένο κλινικό ή μη, ερευνητικό έργο με στόχο την αξιολόγηση μιας φαρμακευτικής ουσίας της Bayer που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μία νέα θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς. Αν η ιδέα αξιολογηθεί θετικά στο πρώτο στάδιο, ο αιτών θα κληθεί να καταθέσει πλήρη πρόταση μελέτης και θα λάβει επιδότηση για το σκοπό αυτό. Αν προχωρήσει επιτυχώς και στο επόμενο στάδιο, ο αιτών μπορεί να λάβει περαιτέρω χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή Μελέτης που διεξάγεται με την Πρωτοβουλία του Ερευνητή (IIR).

 

4techΗ πρωτοβουλία Grants4Tech™ επιβραβεύει τις καινοτόμες τεχνολογίες για τη στήριξη της παραγωγής στη βιομηχανία των βιοεπιστημών. Ο τρέχων διαγωνισμός αφορά μόνο ρομποτικές λύσεις. Με τη ρομποτική πρόκληση, η Bayer στοχεύει στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας με όσους έχουν πάθος με την ρομποτική. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη νέα τάξη εφαρμογών με βάση τη σύγχρονη ρομποτική. Η Bayer προσφέρει ένα χρηματικό έπαθλο για τις τρεις καλύτερες λύσεις, καθώς και τη δικτύωση και την προβολή σε μια πρωτοποριακή διεθνή έκθεση τεχνολογίας, καθώς και τη συνεργασία με προμηθευτές τεχνολογίας για την προώθηση του ρομποτικού έργου σας και την υλοποίηση του ρομποτικού αυτοματισμού που έχει επιλεχθεί.

 

4traitsΗ γεωργία χρειάζεται επειγόντως νέες λύσεις. Οι καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από ζιζάνια, έντομα, ασθένειες και δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. Με το ανοιχτό πρόγραμμα καινοτομίας Grants4Traits™, η Bayer υποστηρίζει τώρα νέες ιδέες που θα οδηγήσουν σε πρωτοποριακά εμπορικά προϊόντα σπόρων. Οι ερευνητές σε πανεπιστήμια, άλλα και ερευνητικά ιδρύματα ή νεοσύστατες εταιρείες σε όλο τον κόσμο που εργάζονται σε χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης, ποιότητας και ασφάλειας στις καλλιέργειες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της Bayer.

 

c4aΜε τη διαδικτυακή πλατφόρμα η Bayer αναζητά νέα αντισώματα που αφορούν ιδιαίτερα στους τομείς της ογκολογίας, καρδιολογίας (και νεφρολογίας), αιματολογίας, οφθαλμολογίας, καθώς και  γυναικολογίας, και τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο σε συγκεκριμένη βιοχημική διεργασία. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν επιτυχώς, θα αξιολογηθούν από τη Bayer για την πιθανή εφαρμογή τους στον άνθρωπο. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, η Bayer προτίθεται να ξεκινήσει ένα ευρύ κλινικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον αιτών, όπου η εταιρεία θα καταβάλει σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων της έρευνας.

 

laborator

Ο στόχος του CoLaboratorΤΜ είναι να βοηθήσει τους ερευνητές σε νέες εταιρείες βιοεπιστημών να αποκτήσουν τα δικά τους ερευνητικά εργαστήρια. Οι ανεξάρτητες εταιρείες που θα επιλεγούν, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία της Bayer και το παγκόσμιο ερευνητικό δίκτυο της, εκτός από το έτοιμο προς χρήση εργαστήριο και το γραφείο υποδομών. Ο πρώτος χώρος για το CoLaboratorΤΜδημιουργήθηκε από τηνBayer το 2012 στην τοποθεσία Mission Bay, του Σαν Φρανσίσκο, δίπλα από τα ερευνητικά εργαστήρια της εταιρείας, που βρίσκονται στην περιοχή. Το 2014, η Bayer εγκαινίασε τον δεύτερο χώρο στο Βερολίνο. Όλοι όσοι επιλεχθούν στο πρόγραμμα CoLaboratorΤΜ έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται είτε στο Σαν Φρανσίσκο, είτε στο Βερολίνο, και να ανταλλάσουν ιδέες και εμπειρίες σε διεθνές επίπεδο.

 

Είμαστε πάντα ανοιχτοί στις μεγάλες ιδέες. Ποια είναι η δική σου;

Ο νέος ιστότοπος Ανοικτής Καινοτομίας απευθύνεται σε επιστήμονες, νεοσύστατες εταιρείες, εμπειρογνώμονες στον τομέα της ψηφιακής υγείας και σε άλλους πρωτοπόρους που αναζητούν οικονομική υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο έργο, χρειάζονται συνεργαζόμενο εταίρο ή απλά θέλουν να μάθουν για τις διαθέσιμες επιλογές.

 

Έχετε μια καινοτόμο ιδέα; Εδώ θα βρείτε το σωστό πρόγραμμα και τις πλήρεις λεπτομέρειες της διαδικασίας αίτησης

Ανοιχτή πύλη για την Καινοτομία της Bayer