Διαχείριση των προϊόντων μας

Αξιολογούμε τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το κάθε προϊόν μας σε ολόκληρη την πορεία του, από την ανακάλυψη του μέχρι και κατά την περίοδο κυκλοφορίας του στην αγορά. Oι συνεχείς έλεγχοι ξεκινούν  στη φάση της έρευνας και ανάπτυξης του προϊόντος και συνεχίζονται στην παραγωγή, κατά τη διάθεση του στην αγορά και καθ΄όλη τη διάρκεια χρήσης του, έως και τη πιθανή του απόρριψη και καταστροφή.

 

Δεν πρόκειται μόνο για τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων μας, αλλά και για τη διαφανή επικοινωνία και μεταφορά πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια τους. Η εποπτεία των προϊόντων αφορά τόσο τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις όσο και την εθελοντική δέσμευση.

 

Από το 1994 η Bayer υποστηρίζει την εθελοντική πρωτοβουλία ResponsibleCare™ της χημικής βιομηχανίας, η οποία έγινε παγκόσμια το 2006 με την εισαγωγή του Global Charter Global Responsible Care. Καλύπτουμε όλα τα κύρια στοιχεία του χάρτη σε όλες τις τοποθεσίες του Ομίλου με τα συστήματα και τις δραστηριότητες διαχείρισης HSEQ (υγεία, ασφάλεια, προστασία περιβάλλοντος και ποιότητα). Συμμετέχουμε επίσης ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνου, μέσα από σχετικούς οργανισμούς και πρωτοβουλίες.

 

 Employee_regulating_cooling_system.jpg

 

Η ασφάλεια των ασθενών είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Bayer. Αξιολογούμε συνεχώς την σχέση οφέλους-κινδύνου των φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών μας, για όλα τα προϊόντα μας και καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε προϊόντος. Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η ανοχή των φαρμάκων και κάθε πτυχή της αλληλεπίδρασης τους με τον ανθρώπινο οργανισμό. Διερευνώνται στις προκλινικές μελέτες και στις μελέτες φάσεις I-III της κλινικής ανάπτυξης. Η τεκμηρίωση που υποβάλλεται στις ρυθμιστικές αρχές, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αυτών των μελετών και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση του οφέλους-κινδύνου του προϊόντος. Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται μόνο όταν ένα προϊόν εάν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας των αρχών υγείας και των ρυθμιστικών αρχών.

 

Για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών σχετικά με τα προϊόντα για ανθρώπινη χρήση της Bayer, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας (π.χ. ιατρό ή φαρμακοποιό), ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Μπορείτε επίσης, να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Φαρμακοεπαγρύπνησης της Bayer Ελλάς στο τηλ. 210 6187500, fax: 210 6187 522, email: drugsafety.greece@bayer.com ή μέσω της ιστοσελίδας

Για αναφορά τεχνικών παραπόνων και παραπόνων ποιότητας σχετικά με τα προϊόντα για ανθρώπινη χρήση της Bayer, πατήστε εδώ

 

 

farmer-checking-wheat.jpg

 

Για να εγκριθεί η κυκλοφορία στην αγορά των προϊόντων και των τεχνολογιών φυτοπροστασίας, πρέπει αυτά να αποδείξουν ότι είναι αβλαβή για τους ανθρώπους και τα ζώα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Για να διασφαλιστούν όλα τα παραπάνω, η έγκριση των προϊόντων αυτών διέπεται από πολυάριθμους διεθνείς και εθνικούς νόμους και διατάξεις. Ως εταιρεία, καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών των χωρών στις οποίες κυκλοφορούν τα προϊόντα μας για τη φυτοπροστασία.

 

Χρειάζονται περίπου 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος ή τεχνολογίας φυτοπροστασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελετών, μέχρι τη στιγμή που θα τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά. Αλλά η διαχείριση των προϊόντων μας δεν τελειώνει εκεί. Σε απόλυτη συμφωνία με τον Διεθνή Κώδικα Conduct on Pesticide Management of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), παρακολουθούμε στενά ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή τεχνολογίας, από την ανάπτυξή του έως την εφαρμογή της και πέραν αυτής και ακολουθούμε ένα αυστηρό και υπεύθυνο Πρόγραμμα Διαχείρισης Προϊόντων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2017 η Bayer αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας, με την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία της Πλατφόρμας Διαφάνειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα σχετικά με τη σύνθεση των προϊόντων της και την μεθοδολογία της παραγωγικής της διαδικασίας.

 

Η Bayer ήταν η πρώτη εταιρία στον κλάδο της φυτοπροστασίας, που επέτρεψε την πρόσβαση στις μελέτες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων της, μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου, ο οποίος προσφέρει επίσης βίντεο, ενημερωτικά και επικοινωνιακά υλικά για να συμβάλει στην στην καλύτερη κατανόηση της Επιστήμης πάνω στην οποία βασίζονται οι εγκρίσεις (Regulatory Science). Τον Νοέμβριο του 2018, η πρωτοβουλία αυτή βραβεύτηκε με το βραβείο Best Public Outreach Program, στο πλαίσιο της 11ης τελετής βράβευσης Agrow.

 

 

Hand_inserts_a_molecule_into_DNA_3.jpg

 

Στην Bayer, χρησιμοποιούμε την Βιοτεχνολογία για την ανάπτυξη προϊόντων τόσο στον Τομέα Φαρμάκων, όσο και στον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας. Η βιοτεχνολογία έχει ήδη παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων. Τα προϊόντα της Bayer, Betaferon™Eylea™ και Kogenate™ παρασκευάζονται μέσα από μια βιοτεχνολογική διαδικασία, ενώ ήδη βρίσκονται σε φάση κλινικής ανάπτυξης και άλλες δραστικές ουσίες – προϊόντα βιοτεχνολογίας. Όσο αφορά στην εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στη γεωργία, τα αποτελέσματά της μπορεί να βελτιώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και να εξασφαλίσουν την απόδοση τους κάτω από πιεστικές συνθήκες (π.χ. ξηρασία), τόσο μέσω της γενετικής μηχανικής, όσο και μέσω των συμβατικών μεθόδων αναπαραγωγής.

 

Η ασφάλεια είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Bayer στη χρήση της βιοτεχνολογίας. Πέρα από την τήρηση όλων των σχετικών νομικών διατάξεων, εφαρμόζουμε έναν αυστηρό, εσωτερικό, εταιρικό κανονισμό σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της γονιδιακής τεχνολογίας για τους Τομείς Φαρμάκων και Επιστήμης Γεωργίας. Παρέχουμε σε όλους τους εμπλεκομένους ολοκληρωμένες, διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με την πολιτική μας για την υπεύθυνη διάθεση και προώθηση των προϊόντων μας. Χρησιμοποιούμε τη βιοτεχνολογία στις καλλιέργειες σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και βιομηχανικά πρότυπα. Επιπλέον, συμμετέχουμε σε ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

 

pseudo.jpg

 

Τα φευδεπίγραφα φάρμακα και τα προϊόντα φυτοπροστασίας ενέχουν ουσιαστικούς κινδύνους για τους ασθενείς και τους καταναλωτές. Η παραποίηση προϊόντων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο διεθνώς, μέσω κοινής προσέγγισης από τη βιομηχανία, τους συνδέσμους, τις κρατικές υπηρεσίες και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η Bayer υποστηρίζει με συνέπεια την ενίσχυση και επέκταση των υφιστάμενων νόμων και διατάξεων που αποσκοπούν στην αναγνώριση και κατάσχεση παράνομων προϊόντων. Προσπαθούμε να προστατέψουμε τους καταναλωτές και τα προϊόντα μας εφαρμόζοντας μια σειρά μέτρων που αναλαμβάνει η εταιρεία.