Βιώσιμη ανάπτυξη

A bird's eye view of a building with a circular logo.

Για τη Bayer, η βιωσιμότητα σημαίνει επιτυχημένη διαμόρφωση του μέλλοντος και, ως μέρος της εταιρικής μας στρατηγικής, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών μας εργασιών. Αυτή είναι και η αποστολή μας, την οποία δείχνουμε στην πράξη,  μέσω της δέσμευσης μας στο U.N. Global Compact και την πρωτοβουλία Responsible Care™, και μέσω της ενεργού συμμετοχής, παγκοσμίως, σε πρωτοπόρες πρωτοβουλίες όπως το World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Η Bayer επίσης ενστερνίζεται τους στόχους βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών, U.N.Sustainable Development Goals (SDGs).

An aerial view of a city intersection at night.

Οι υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές αποτελούν τα θεμέλια της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Bayer. Μπορούμε να προσδιορίσουμε και να μετριάσουμε τους κινδύνους σε πρώιμο στάδιο εφαρμόζοντας πολιτικές που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σχετικά με την εταιρική συμμόρφωση (π.χ. καταπολέμηση της διαφθοράς και υπεύθυνης διάθεσης και προώθησης των προϊόντων), τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, την προάσπιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των προϊόντων μας, των εργαζομένων μας και των εγκαταστάσεων μας. Αυτή είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την αποδοχή της επιχείρησης από την κοινωνία. Σε αυτή τη βάση, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην εξάλειψη των παγκόσμιων προκλήσεων με τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουμε, αναπτύσσοντας έτσι επιπλέον επιχειρηματικές ευκαιρίες.