Η Καινοτομία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην επιτυχία της Bayer

Η καινοτομία και οι δεξιότητες των εργαζομένων μας, αποτελούν τη βάση για την επιτυχία μας ως εταιρεία. H Βayer κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις εταιρίες Καινοτομίας αναπτύσσοντας συνεχώς νέες δραστικές ουσίες, τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα στα ερευνητικά  κέντρα της εταιρίας, επενδύοντας σε έργα έρευνας και ανάπτυξης, στηρίζοντας την ανάπτυξη των εργαζομένων και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της μέσα από εξαγορές και συνεργασίες με εξωτερικούς εταίρους. Η Καινοτομία μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και να επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας.

 

Το 2018 επενδύθηκαν συνολικά 5,246 δισεκατομμύρια € για την έρευνα και την ανάπτυξη (το αντίστοιχο ποσό για το 2017: 4,504 δις €). Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 12,2 % των πωλήσεων της εταιρίας. Ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης παγκοσμίως είναι περίπου 17.000.

 

Πέραν από την οικονομική επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, η Bayer προωθεί μια κουλτούρα καινοτομίας δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον, «ανοιχτό» στις νέες, πρωτοποριακές ιδέες και που προάγει την εποικοδομητική συνεργασία. Στην Bayer δημιουργούμε τοπικά και διεθνώς ένα εκτενές δίκτυο από εξέχοντες επιστήμονες, ώστε να αυξήσουμε περαιτέρω την τεχνογνωσία μας.

 

Συνεργαζόμαστε με κορυφαία πανεπιστήμια, δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, διακεκριμένους επιστήμονες και άλλες εταιρείες, και συντάσσουμε τις δυνάμεις μας για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και τεχνικών, ενώ μερικές από τις συνεργασίες μας υποστηρίζονται από δημόσια χρηματοδότηση.

 

Ενίσχυση της Έρευνας στις Βιοεπιστήμες

Η Bayer είναι η μόνη εταιρεία παγκοσμίως που ερευνά ταυτόχρονα τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Η συστηματική και εντατική συνεργασία μεταξύ των ερευνητών από όλους τους Τομείς, παρέχει νέα ώθηση στην εταιρία. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιστήμονες συνεργάζονται σε ερευνητικά έργα που αφορούν τις βασικές βιολογικές διεργασίες, όπως η γονιδιακή ρύθμιση ή ο μεταβολισμός. Οι ερευνητικές αυτές προσπάθειες στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση των ασθενειών, την αποκρυπτογράφηση των διαφόρων κυτταρικών μηχανισμών, την ανακάλυψη εξατομικευμένων θεραπειών και την αποκρυπτογράφηση μηχανισμών αντίστασης στις υπάρχουσες λύσεις και θεραπείες.

 

Οι επενδύσεις πίσω από την Έρευνα και Ανάπτυξη

Επενδύσεις σε Ε&Α 2011-2021

 

Οι επενδύσεις της Bayer στην Έρευνα και Ανάπτυξη για την περίοδο 2011-2021