Οι δεσμεύσεις μας

Η Bayer είναι μια παγκόσμιας κλάσης εταιρεία καινοτομίας στο χώρο της υγείας, της γεωργίας και της διατροφής.

 

Για να μπορούμε να ικανοποιούμε τις προσδοκίες της κοινωνίας και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους, ενεργούμε πάντα με βάση τις αρχές (Bayer Societal Engagement - BASE) και τις αξίες μας (LIFE), οι οποίες απορρέουν από την αποστολή μας "Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή".

 

Ως εταιρεία, έχουμε ένα φιλόδοξο Όραμα που θέτει τα θεμέλια σε όλες τις δραστηριότητες μας

Είμαστε στη μοναδική θέση να προσφέρουμε λύσεις για τις πιο βασικές  ανάγκες της ανθρωπότητας, την υγεία και την τροφή. Καθημερινά, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών, στη βελτίωση της καθημερινής υγείας και εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας τροφής για τον συνεχώς αθξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό.

 

Γιατί όραμά μας είναι η Υγεία και Τροφή για Όλους

 

Οι Αξίες Μας

H λέξη “LIFE” εμφανίζεται για δεύτερη φορά, ως αρκτικόλεξο των τεσσάρων βασικών αξιών της Bayer. LIFE λοιπόν σημαίνει Leadership – Ηγετική Συμπεριφορά, Integrity - Ακεραιότητα, Flexibility - Eυελιξία και Efficiency - Aποδοτικότητα. Κάθε μία από αυτές τις τέσσερις αξίες ορίζεται με επτά παραδείγματα.

LIFE_Leadership_0
 • Έχουμε πάθος για τους ανθρώπους και την απόδοση

 • Διαθέτουμε προσωπική ώθηση και ικανότητα να εμπνέουμε και να δίνουμε κίνητρα στους άλλους

 • Λογοδοτούμε για ενέργειες και αποτελέσματα, επιτυχίες και αποτυχίες

 • Αντιμετωπίζουμε τους άλλους δίκαια και με σεβασμό

 • Δίνουμε σαφή αναφορά εγκαίρως και με ειλικρίνεια

 • Διαχειριζόμαστε εποικοδομητικά τις αντιπαραθέσεις

 •  Δημιουργούμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

LIFE_Integrity
 • Λειτουργούμε ως πρότυπα

 • Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις σωστές επιχειρησιακές πρακτικές

 • Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους άλλους και δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης

 • Ενεργούμε τίμια και αξιόπιστα

 • Ακούμε με προσοχή και επικοινωνούμε καταλλήλως

 • Διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα: διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

 • Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους, την ασφάλεια και το περιβάλλον

LIFE_Flexibility
 • Προωθούμε ενεργά την αλλαγή

 • Είμαστε έτοιμοι να προσαρμοζόμαστε σε μελλοντικές τάσεις και ανάγκες

 • Αμφισβητούμε το κατεστημένο

 • Σκεφτόμαστε και ενεργούμε έχοντας υπόψη τους πελάτες μας

 • Αναζητούμε ευκαιρίες και αναλαμβάνουμε υπολογισμένους κινδύνους

 • Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και στην αλλαγή

 • Αποδεχόμαστε και κατανοούμε τη δια βίου μάθηση

LIFE_Efficiency
 • Διαχειριζόμαστε τους πόρους έξυπνα

 • Εστιαζόμαστε σε δραστηριότητες που δημιουργούν αξία

 • Ενεργούμε απλά και αποτελεσματικά

 • Παραδίδουμε με το αρμόζον κόστος και την αρμόζουσα ταχύτητα και ποιότητα

 • Επιταχύνουμε την καλή λήψη αποφάσεων

 • Λογοδοτούμε για τη συνέπεια εκτέλεσης

 • Συνεργαζόμαστε για καλύτερες λύσεις

H πολιτική εταιρικής συμμόρφωσης

Στην Bayer πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμμόρφωση είναι θεμελιώδης για την αξιόπιστη λειτουργία μας σε όλο τον κόσμο. Όλοι μοιραζόμαστε το στόχο να παρέχουμε στους ανθρώπους καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και επιχειρούμε πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της εταιρείας μας.

 

Η Bayer Ελλάς σέβεται απόλυτα την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία, και απαιτεί το ίδιο από όλους τους εργαζόμενους σε αυτή, καθώς και από όλους τους συνεργάτες της στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει ορισμένα κύρια σημεία με ιδιαίτερη πρακτική σημασία. Μάθετε περισσότερα εδώ.