Φέρνοντας την Επιστήμη για μια Καλύτερη Ζωή

Αποστολή της Bayer είναι η επιστήμη για μια καλύτερη ζωή. Και αυτό το επιτυγχάνουμε σε μεγάλο βαθμό βασιζόμενοι στη γνώση και τη δέσμευση των εργαζομένων μας. Ως εργοδότης, προσφέρουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας ελκυστικές συνθήκες και ευρείες ευκαιρίες ατομικής ανάπτυξης.

 

Πάθος για καινοτομία. Δύναμη για αλλαγή

Στη Bayer μας οδηγούν οι αξίες της Ηγεσίας, της Ακεραιότητας, της Ευελιξίας και της Αποδοτικότητας, όπως και η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός στην ποικιλομορφία και τις ίσες ευκαιρίες. 

 

Προσπαθούμε διαρκώς να διαμορφώνουμε ελκυστικές συνθήκες εργασίας για όλους. Προάγουμε την καινοτομία και τον πειραματισμό. Τονίζουμε τη σημασία της συνεργασίας και των ομαδικών αποτελεσμάτων. Πασχίζουμε για το καλύτερο για τον πελάτη και την κοινωνία. Και όλα αυτά με οδηγό την εμπιστοσύνη σε ότι κάνουμε, το πάθος για καινοτομία και τη δύναμη για αλλαγή.

 

Τι κάνει τη Bayer έναν ελκυστικό εργοδότη;