Ανάπτυξη των εργαζομένων

Στη Bayer, ενθαρρύνουμε την ανοιχτή συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τόσο εντός, όσο και εκτός εταιρείας. Εδώ, θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε  σε ομάδες από διαφορετικά τμήματα, μαζί με κορυφαίους επαγγελματίες στο είδος τους, αξιοποιώντας την παγκόσμιας κλάσης εμπειρία και το πάθος τους, ώστε να προκύψουν νέες προοπτικές εξέλιξης.  Χρειάζεται δουλειά με έμπνευση και ενθουσιασμό, από οξυδερκείς ανθρώπους για να γίνουν οι πρωτοπόρες ιδέες, δραστικές λύσεις.

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας αποτελεί στόχο υψίστης σημασίας. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να τον πετύχουμε, είναι η τακτική ανατροφοδότηση (continuous feedback) από όλους και προς όλους, συμπεριλαμβανομένων των leaders μας. Θέτουμε ευέλικτους στόχους (agile goal-setting) που είναι ευθύνη των ίδιων των εργαζομένων μας. Αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας μέσα από το Development Dialogue. Ενθαρρύνουμε τους ομαδικούς στόχους, γιατί ξέρουμε ότι τα θετικά αποτελέσματα προκύπτουν περισσότερο από τη συνεργασία μεταξύ μας.

Στην Bayer, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση και η εκμάθηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από τη δουλειά ή από τη συμμετοχή σε ενδιαφέροντα projects είναι μια συνεχής διαδικασία, που δε σταματάει ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε σθεναρά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων μας. Τοποθετούμε τους εργαζόμενους στο επίκεντρο της δικής τους ανάπτυξης. Αναμένουμε από αυτούς να λαμβάνουν τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν και φροντίζουμε να αξιοποιούν τις διαφορετικές λύσεις που προσφέρει η Bayer.

Με παρουσία σε όλο τον κόσμο, η Bayer παρέχει ευκαιρίες για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Από το 2012 έχει εδραιωθεί μια εσωτερική πλατφόρμα που μπορούν να αξιοποιούν οι εργαζόμενοι μας ώστε να έχουν πρόσβαση σε ανοιχτές θέσεις των ενδιαφερόντων τους και να διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων ανά το κόσμο.  Με αυτό τον τρόπο, τα ταλέντα της Bayer δε γνωρίζουν σύνορα.