Προνόμια και οφέλη

Στη Bayer δεσμευόμαστε για παροχές και οφέλη που θα υποστηρίξουν την προσπάθεια των ανθρώπων μας να δημιουργούν Επιστήμη για μια Καλύτερη Ζωή. Οι παροχές μας συνεισφέρουν στην υγεία των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους, στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, αλλά και στη δυνατότητά τους να αναπτύσσονται μέσα στην εταιρεία.

 

Ενδεικτικά, οι παροχές και τα προνόμια τπου παρέχει η Bayer στους ανθρώπους της, μπορεί να περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων):

 

  • Ιδιωτικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους
  • Δωρεάν check-up, οφθαλμολογικοί, μυοσκελετικοί και δερματολογικοί έλεγχοι & εμβολιασμός έναντι της γρίπης
  • Συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
  • Επιπλέον μεταβλητές αμοιβές επιβράβευσης απόδοσης (αναλόγως με τη θέση)
  • Εργασία από απόσταση (αναλόγως με τον ρόλο)
  • Πρόσβαση σε προγράμματα εμπιστευτικής υποστήριξης εργαζομένων
  • Κουπόνια σίτισης (αναλόγως με τον ρόλο)
  • Επιπλέον μέρες άδειας

 

Παράλληλα, φροντίζουμε να παρακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς και να προσαρμόζουμε τις αμοιβές και παροχές μας, πάντα με γνώμονα τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης.