Προνόμια και οφέλη

Be impactful be bayer.

Στη Bayer δεσμευόμαστε να παρέχουμε προνόμια και οφέλη που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής και υποστηρίζουν την προσπάθεια των ανθρώπων μας να δημιουργούν «Επιστήμη για μια Καλύτερη Ζωή».  Οι παροχές μας συμβάλλουν στην ατομική και οικογενειακή υγεία των εργαζομένων μας, αυξάνοντας την οικονομική τους ασφάλεια και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας άνετης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους.

 

Σημαντικός πυλώνας της προσέγγισής μας για τα οφέλη και τις ανταμοιβές είναι να συνδέσουμε την αμοιβή των εργαζομένων με την απόδοσή τους παρέχοντας κίνητρα για προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία.  
 

Ενδεικτικά, οι παροχές και τα προνόμια που παρέχει η Bayer στους ανθρώπους της, μπορεί να περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων):

 

 • Ιδιωτικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
 • Συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
 • Επιπλέον μεταβλητές αμοιβές επιβράβευσης απόδοσης (αναλόγως με τον ρόλο).
 • Παροχή υβριδικών εταιρικών οχημάτων με στόχο τη μείωση εκπομπών αερίων (αναλόγως με τον ρόλο).
 • Έξτρα άδεια μητρότητας και πατρότητας για νέους γονείς.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη νέων γονέων.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα συνταξιοδότησης από ανεξάρτητο εξειδικευμένο σύμβουλο.
 • Εργασία από απόσταση (αναλόγως με τον ρόλο).
 • Πρόσβαση σε προγράμματα εμπιστευτικής υποστήριξης εργαζομένων.
 • Κουπόνια σίτισης (αναλόγως με τον ρόλο).
 • Επιπλέον ημέρες άδειας.
   

Παράλληλα, φροντίζουμε να παρακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς και να εμπλουτίζουμε διαρκώς τις αμοιβές και παροχές μας, πάντα με γνώμονα τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

Επιπλέον, το πρόγραμμα της Bayer Ελλάς, BeWell@Bayer, είναι η ολιστική μας προσέγγιση για την υγεία και την ευημερία, η οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους μας να φροντίζουν τον εαυτό τους σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ευζωίας - συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής και οικονομικής υγείας τους.
 

00:00