Δημοσιοποίηση δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣφΕΕ καθώς και την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014) η Bayer δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.
 

Η Bayer Ελλάς βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να προχωρήσει σε  δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω.
 

Μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης και 2/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για το περιεχόμενο της οποίας λάβαμε γνώση την 30.6.2016 και 20.04.2017 αντίστοιχα, δημοσιοποιούνται στην παρούσα σελίδα κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), ονομαστικά οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας στα πλαίσια των Τύπου Β εκδηλώσεων και ονομαστικά οι αντίστοιχες μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).
 

Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.
 
Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν μεταφερόμενες αξίες που αφορούν σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες:

 

GR_Disclosure_data_table

 

Περισσότερες πληροφορίες για την μεθοδολογία που ακολουθεί η Bayer για τη Δημοσιοποίηση, μπορείτε να βρείτε εδώ (pdf, 332 KB).