Μεταφορά αξιών προς EY

Η Bayer έχει δεσμευτεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις οικονομικές σχέσεις της με τους επαγγελματίες υγείας και πιστεύει ότι αυτό δημιουργεί εμπιστοσύνη στην καινοτόμο φαρμακευτική βιομηχανία.

 

Οφέλη συνεργασίας ασθενών και κοινωνίας στην έρευνα

 

 

GR_ToV_Research
Η συνεργασία μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας έχει δώσει πολυάριθμα καινοτόμα φάρμακα που άλλαξαν τον τρόπο που πολλές ασθένειες επηρεάζουν τη ζωή μας. Εμείς στην Bayer είμαστε πεπεισμένοι ότι η στενή συνεργασία και η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας είναι το κλειδί για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς που προσπαθούμε να βοηθήσουμε.

 

 

Φαρμακευτική Βιομηχανία & Επαγγελματίες Υγείας: Μια άκρως Ρυθμιζόμενη Σχέση

 

 

GR_ToV_Balance
Όταν συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες της υγείας, συμμορφωνόμαστε με τους υπάρχοντες νόμους και τους κανονισμούς που περιγράφουν με σαφήνεια την αλληλεπίδραση μεταξύ της βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας, π.χ. νόμους της υγειονομικής περίθαλψης και τους κλαδικούς κώδικες. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί έχουν διαμορφωθεί με βάση διάφορους κανονισμούς διαφάνειας, όπως ο νόμος Sunshine Act στις ΗΠΑ, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA στην Ευρώπη και ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ στην Ελλάδα, καθώς και διάφορες τοπικές νομικές υποχρεώσεις υποβολής καταστάσεων παροχών (άρθρο 66, παρ.7α ν.4316/2014ΦΕΚ Α270/24.12.2014). Σε κάθε συνεργασία μας, σεβόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των επαγγελματιών αυτών.

 

 

Εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA

 

 

GR_ToV_Files
Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) αλλά και ως μέλος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας μας, υποστηρίζουμε πλήρως τον Κώδικα Δημοσιοποίησης των EFPIA/ΣΦΕΕ. Σύμφωνα με τον κώδικα αυτό, η Bayer δημοσιοποιεί την ετήσια μεταφορά αξιών προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς στην ιστοσελίδα της Bayer παγκόσμια και τοπικά.