H Βayer Ελλάς δημιουργεί Συμβούλιο Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022 -  Η Bayer Ελλάς, από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησε την αρχή της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής της και της γενικότερης κουλτούρας της, ανακοινώνει τη δημιουργία ειδικού συμβουλίου I&D (Inclusion & Diversity). Το Συμβούλιο θα αποτελείται από 9 ηγετικά στελέχη από διάφορους τομείς και θα έχει ως κύριο στόχο την προώθηση των θεμάτων Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών σχεδίων δράσης. 


Συγκεκριμένα, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι εξής:

  • Ιάσων Βάντερβιλτ, Head of Accounting & Tax Greece
  • Αλέξης Κατσίβας, Roundup Brand Coordinator Mediterranean &. Key Account Manager Greece
  • Χρυσούλα Κουτσούρη, Product Manager Radiology Greece, Malta, Israel, Romania, Bulgaria, Moldova, Cyprus
  • Θεανώ Μανιάκα, Head Regulatory Affairs Southern Mediterranean
  • Χρύσα Μαρτίνου, Product Manager Greece 
  • Αγγέλικα Τζέμου, BoD Member & Head of HR και  I&D Country Lead
  • Θοδωρής Τσιχριτζής, Customer Sales & Marketing Manager Greece
  • Στάθης Φραγκογιάννης, Head of Supply Chain & Order to Cash Southern Mediterranean & Black Sea
  • Ίρα Χαρισιάδου, Head of LPC and Data Privacy

 

To Συμβούλιο Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας της Bayer Ελλάς

 

Η Bayer Ελλάς αναγνωρίζει ότι τα καλύτερα ταλέντα υπάρχουν σε όλες τις κοινότητες και ότι ο οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει κάθε διαφορετικό ταλέντο. Αυτό συνεπάγεται διαδικασίες και συμπεριφορές χωρίς αποκλεισμούς για όλες τις ενέργειες που αφορούν τους ανθρώπους της εταιρείας.. Φιλοδοξία της Bayer Ελλάς αποτελεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα και να μοιράζεται τον τρόπο σκέψης του με όλους. Η ενθάρρυνση της εξερεύνησης διαφορετικών προοπτικών έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η ευκαιρία να αναπτύξει κανείς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και η καλή συνεργασία είναι τα θεμελιώδη στοιχεία για να επιτύχει η εταιρεία το όραμα της «Υγεία και Τροφή για όλους».

 

«Ως κορυφαία εταιρεία στους τομείς της υγείας και της διατροφής, αντιμετωπίζουμε θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες που είναι απαραίτητες για έναν βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο. Η Bayer δεσμεύεται στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων και η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των προσπαθειών μας για την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών. Μέσω του I&D Council προάγουμε πρακτικές και νοοτροπίες που συμβάλουν στην κατανόηση της διαφορετικότητας, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία. Το συλλογικό άθροισμα των ατομικών μας διαφορών, εμπειριών ζωής, γνώσεων, καινοτομίας, αυτοέκφρασης, μοναδικών ικανοτήτων και ταλέντου που επενδύουν οι εργαζόμενοι μας στην εργασία τους αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος όχι μόνο της κουλτούρας και της φήμης μας, αλλά και των επιτευγμάτων της Bayer» δήλωσε η κ. Αγγέλικα Τζέμου, I&D Country Lead, BoD Member & Head of HR, Greece

 

Η εταιρεία, μέσω των στρατηγικών δραστηριοτήτων της, όπως είναι η δημιουργία του προαναφερθέντος I&D Council, η ενίσχυση δεξιοτήτων των ηγετών και των ανθρώπων της για τα θέματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας μέσα από σχετικά προγράμματα, η ενισχυμένη Πολιτική Οικογενειακών Παροχών για όλες τις μορφές οικογένειας ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, η καλλιέργεια πολυπολιτισμικής εταιρικής κουλτούρας, η ενίσχυση της πολιτικής δικαιοσύνης και σεβασμού στην εργασία, η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, η ενεργοποίηση του Young Advisory Board (YAB) – που αποτελείται από ανθρώπους νέας γενιάς και έχει σαν σκοπό την υποβολή προτάσεων για τη συνεχή βελτίωση της κουλτούρας της Bayer Ελλάς- , καθώς και η εφαρμογή και προώθηση νέων τρόπων εργασίας και τρόπων άσκησης της ηγεσίας, στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας ώστε η Συμπερίληψη και η Διαφορετικότητα  να γίνει μέρος του τρόπου σκέψης, των αξιών, και τελικά των συμπεριφορών μας. 


Σχετικά με την Bayer

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός. Η Bayer, επίσης, είναι προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου μέσα από όλες τις δραστηριότητες της. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2021, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 100.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 44,1 δις ευρώ. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη προ ειδικών στοιχείων ανήλθαν σε 5,3 δις ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.


Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer και των τμημάτων της. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη ή  την απόδοση της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τις δημοσιευμένες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας www.bayer.com. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση παροχής δηλώσεων που να αναφέρονται στο μέλλον ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.