Η Bayer Ελλάς δημιουργεί ενημερωτική ιστοσελίδα αφιερωμένη στον Καρκίνο του Μαστού

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022 -  Μία νέα διαδικτυακή ενημερωτική πύλη για τον Καρκίνο του Μαστού, εγκαινιάζει σήμερα η Bayer Ελλάς με την ιστοσελίδα «Ας μιλήσουμε για τον Καρκίνο του Μαστού». Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, η Bayer Ελλάς ενδυναμώνει όλες τις γυναίκες και τους δίνει μέσα από αυτή την ιστοσελίδα χρήσιμες πληροφορίες για τους παράγοντες κινδύνου, τις διαγνωστικές μεθόδους αλλά και τους μύθους σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, με στόχο να μπορούν να  λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την υγεία τους.

 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην ιστοσελίδα, περίπου οι μισές γυναίκες άνω των 40 που υποβάλλονται σε μαστογραφία έχουν πυκνούς μαστούς. Ο πυκνός ιστός του μαστού καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό όγκων σε μια απλή μαστογραφία και πολλές φορές χρειάζεται πιο ακριβής απεικονιστική μέθοδος, όπως η μαγνητική τομογραφία1,2. Αυτή τη σημαντική πληροφορία έρχεται να προσθέσει η ιστοσελίδα «Ας μιλήσουμε για τον Καρκίνο του Μαστού» στις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες στις γυναίκες.

 

Η Bayer Ελλάς αποτελεί τη μόνη εταιρεία που συντροφεύει τον άνθρωπο σε όλο το ταξίδι για μία καλύτερη ζωή. Από την πρόληψη νοσημάτων και την αυτοφροντίδα, μέχρι την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και την αντιμετώπιση πληθώρας νοσημάτων, η εταιρεία διαθέτει πλούσιο χαρτοφυλάκιο, καινοτόμων προϊόντων, μηχανημάτων και ψηφιακών λύσεων, ώστε να επιτύχει το όραμα της που είναι η επίτευξη της Υγείας για όλους.  
 

«Η Bayer Ελλάς δεσμεύεται να στέκεται πάντα δίπλα στις γυναίκες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της νόσου και των επιλογών του προσυμπτωματικού ελέγχου. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί ο καρκίνος του μαστού, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να έχει η θεραπεία» δήλωσε ο Νίκος Κουρεντζής, Επικεφαλής του Τμήματος Ακτινολογίας της Bayer για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ισραήλ. «Συνεργαζόμαστε τοπικά και διεθνώς με ομάδες ασθενών με καρκίνο του μαστού για την ευαισθητοποίηση και την έγκαιρη διάγνωση, που αποτελεί θεμέλιο για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της νόσου», συμπλήρωσε.

 

Βιβλιογραφία

  1. Smith RE, Sprague B, Henderson LM, et al. Breast Density Knowledge in a Screening Mammography Population Exposed to Density Notification. J Am Coll Radiol. 2022;19(5):615-624.

  2. NIH National Cancer Institute. Dense Breasts. https://www.cancer.gov/types/breast/breast-changes/dense-breasts. Accessed October 2022

 

Σχετικά με την Bayer

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός. Η Bayer, επίσης, είναι προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου μέσα από όλες τις δραστηριότητες της. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2021, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 100.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 44,1 δις ευρώ. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη προ ειδικών στοιχείων ανήλθαν σε 5,3 δις ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.

Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον

Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer και των τμημάτων της. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη ή την απόδοση της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τις δημοσιευμένες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας www.bayer.com. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση παροχής δηλώσεων που να αναφέρονται στο μέλλον ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.