Οι Εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων της Bayer Ελλάς για το 2022

«Το πιο όμορφο συναίσθημα έρχεται από τη βοήθεια στους συνανθρώπους μας»

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022 - Η Bayer θέτει ως προτεραιότητα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE), η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής της εταιρείας. Η Ε.Κ.Ε. αποτελεί ισχυρή δέσμευση της Bayer στην Κοινωνία και η φιλοδοξία της για έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο απαιτεί τη συνεχή διάδραση των ανθρώπων της με την κοινωνία. Oι εργαζόμενοί της εργάζονται με πάθος, συνέπεια και συνέχεια για να υπάρξει ένας θετικός κοινωνικός αντίκτυπος. Σε αυτό το πλαίσιο, για μία ακόμα χρονιά, οι εργαζόμενοι της Bayer Ελλάς ήταν ενεργοί υποστηριχτές και αρωγοί σε δράσεις και πρωτοβουλίες που οργανώθηκαν από τα σωματεία «η Αγκαλιά», το «Χαμόγελο του Παιδιού» και «ο Άλλος Άνθρωπος».

 

BH Volunteers - Agkalia
Στιγμιότυπα από τις δράσεις των εθελοντών σε συνεργασία με την πρωτοβουλία 'Ο Άλλος Άνθρωπος"

 

Η Bayer Ελλάς έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις που εμπλέκουν ενεργά τους ανθρώπους της και τους φέρνουν σε επαφή με τις εκάστοτε ομάδες του κοινωνικού συνόλου, στις οποίες αναφέρονται οι συγκεκριμένες δράσεις. Έτσι, στην Bayer υπάρχει πλέον η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με Συμμετοχή & Διάδραση ή όπως την ονομάζουν την ΕΚΕ στη Bayer, Εταιρική Κοινωνική Συμμετοχή (Ε.Κ.Σ.), δίνοντας μια ακόμα διάσταση στην έννοια. 

 

Οι εργαζόμενοι της Bayer Ελλάς, στο πλαίσιο του ολιστικού προγράμματος Be Well @ Bayer, πραγματοποίησαν πληθώρα δράσεων, ώστε να προσφέρουν ανακούφιση στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Συνεργάστηκαν με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και φιλανθρωπικούς συλλόγους, όπως «η Αγκαλιά» και το «Χαμόγελο του Παιδιού», αλλά και συμμετείχαν σε πρωτοβουλίες, όπως «ο Άλλος Άνθρωπος». Οι δράσεις που συνδιοργανώθηκαν με τα σωματεία γέμισαν χαρά τους ωφελούμενους, ενώ παράλληλα έφεραν χαμόγελα και στους ίδιους τους εργαζόμενους.

 

Όπως δηλώνει και η Ειρήνη Παραπονιάρη, εργαζόμενη της Bayer Ελλάς και συντονίστρια των εθελοντικών δράσεων «Όταν η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις μας απορροφούν ενέργεια, η ενασχόληση μας στην Αγκαλιά, το Χαμόγελο και τον Άλλο Άνθρωπο, αποτέλεσε μια ψυχική και σωματική αναζωογόνηση. Ήρθαμε κοντά μεταξύ μας αλλά και με τόσο διαφορετικούς ανθρώπους και χαιρόμαστε που η βοήθεια μας μπόρεσε να δώσει χαρά σε παιδιά και ενήλικες. Για όλους εμάς δε, δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από το να βοηθάς τους συνανθρώπους σου, την κοινότητα σου και την κοινωνία».

 

BH volunteers act 03
Στιγμιότυπα από την Χριστουγεννιάτικη δράση των εθελοντών σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού

 

Σχετικά με την Bayer

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός. Η Bayer, επίσης, είναι προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου μέσα από όλες τις δραστηριότητες της. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2021, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 100.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 44,1 δις ευρώ. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη προ ειδικών στοιχείων ανήλθαν σε 5,3 δις ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.


Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer και των τμημάτων της. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη ή την απόδοση της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τις δημοσιευμένες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας www.bayer.com. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση παροχής δηλώσεων που να αναφέρονται στο μέλλον ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.