Radiology Academy από την Bayer Ελλάς: Το νέο Δίκτυο Γνώσεων για τους Επαγγελματίες Υγείας

H Bayer Ελλάς, συνεχίζει την υποστήριξη των Επαγγελματιών Υγείας,  παρουσιάζοντας μία ακόμα πρωτοπορία της, το Radiology Academy. Πρόκειται για ένα νέο Δίκτυο Γνώσεων, ειδικά σχεδιασμένο για τους Επαγγελματίες Υγείας που θέλουν να εμπλουτίσουν περισσότερο τις γνώσεις τους στην Ακτινολογία.

 

Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία της ιατρικής απεικόνισης στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, την καθοδήγηση των αποφάσεων θεραπείας και την παρακολούθηση της επιτυχίας της, το τμήμα Ακτινολογίας της Bayer επενδύει σταθερά στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν στην εξέλιξη της. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Radiology Academyέχει έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου, όπου οι επαγγελματίες υγείας αποκτούν πρόσβαση σε εκπαίδευση on demand για θέματα που επιλέγουν οι ίδιοι.

 

Με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται από τους πλέον καταρτισμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν, είτε να παρακολουθήσουν, είτε να ακούσουν ή να διαβάσουν το σχετικό υλικό, όταν και όπου τους ταιριάζει καλύτερα. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Radiology Academy περιλαμβάνει καταγεγραμμένα διαδικτυακά σεμινάρια, PubExplainer Videos, όπου οι τελευταίες δημοσιεύσεις της Ακτινολογίας εξηγούνται με σύντομο, περιεκτικό τρόπο μέσα από animations και γραφήματα, καθώς και τα τελευταία νέα της Ακτινολογίας.  Επίσης, περιλαμβάνει τα διαδικτυακά σεμινάρια Bring your case που με μεγάλη επιτυχία διοργανώνει το Τμήμα Ακτινολογίας της Bayer για τρία συνεχόμενα χρόνια. 

 

Προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να επισκεφθούν το https://pharma.bayer.gr/ και να επιλέξουν «Εγγραφή Επαγγελματία Υγείας», ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, που περιέχονται εδώ.
 

Σχετικά με την Bayer

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη και για να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός. Η Bayer, επίσης, είναι προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου μέσα από όλες τις δραστηριότητες της. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2022, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 101.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 50,7 δις ευρώ. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη προ ειδικών στοιχείων ανήλθαν σε 6,2 δις ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.

Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer και των τμημάτων της. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη ή την απόδοση της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τις δημοσιευμένες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας www.bayer.com. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση παροχής δηλώσεων που να αναφέρονται στο μέλλον ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.