Yстойчивост

Нашият ангажимент към водата

Run Blue Sofia

Мина Гули - австралийката, бегач в ултра маратони и активист за опазване на околната среда, пробяга 200 маратона по целия свят в рамките на една година до началото на конференцията на ООН за водата през март 2023 г. Байер подкрепи усилията за справяне с кризата с водата и се присъедини към нейната кампания „RUN BLUE“ като партньор. 

Правя това, защото вярвам, че ние можем да бъдем решението!
Мина Гули
,
Основател и главен изпълнителен директор, Фондация „Жажда“

Водната криза

Водата е живот. Тя е от съществено значение за всяко живо същество на Земята и за бъдещето на човечеството. Често това е оскъден ресурс, но също толкова лесно може да бъде опустошителен по време на силни наводнения. Човечеството вече живее над възможностите си, от гледна точка на  климата и водата, но не прави достатъчно, за да ги опази.


Около 2,2 милиарда души днес нямат достъп до чиста вода, а почти две трети от общото население на света изпитва сериозен недостиг на вода през поне един месец от годината. Количеството на питейната вода намалява, но нарастващото население, разточителното поведение и изменението на климата увеличават нуждата от нея.
 

 

Искаме да се справим с водната криза

Байер е партньор на кампанията „RUN BLUE“, водена от защитничката на водата Мина Гули. Кампанията имаше за цел да повиши осведомеността и да подчертае, че можем да разрешим кризата с водата, като работим заедно.


Мина Гули пробяга 200 маратона по целия свят за една година и мобилизира хора и компании от цял свят и повиши осведомеността за решаващата роля на водата във всеки аспект от живота ни. 

 

Приносът на Байер

Партньорството ни с Мина Гули за кампанията „RUN BLUE“ допълва предишните ни усилия в съответствие с нашата визия "Здраве за всички, глад за никого". Този ангажимент е водещ в действията ни за постигане на високо качество на живот на една здрава планета. Следователно опазването на всички природни ресурси, включително водата, е неразделна част от ангажимента на Байер за устойчиво развитие. Ние искаме да сложим край на глада и да помогнем на хората да живеят здравословно. Тъй като водата е от съществено значение за това, ние вярваме, че е наша отговорност да я опазваме.


Селскостопанският сектор е отговорен за близо 70% от световното потребление на прясна вода, която се използва предимно за напояване. Като световен лидер в областта на иновациите в земеделието, ние виждаме възможност и отговорност да си партнираме със земеделските стопани и други заинтересовани страни, за да предоставим решенията, необходими за по-ефективно използване на водата и повишаване на производителността на стопанствата.

 

World Water Run Bayer


  

Водната криза в числа

3 min read