Биоразнообразие и здраве на почвата:

Как грижата и предпазването им са взаимосвързани

biodiversity zoomed in

Точно както въздуха, който дишаме, и водата, която пием, почвата трябва да бъде защитена.

Здравата и богата почва дава живот на цялата хранителна верига. Тя помага на растенията да създават хранителни вещества и ги предпазва от увреждане. А когато се обгрижва правилно, тя може да помогне на земеделските стопани в усилията им за опазване на околната среда. Почвата, в преносен и буквален смисъл, е основата на живота, какъвто го познаваме.

 

На повърхността почвата е съставена от пясък, глина и тиня. Когато се вгледаме по-внимателно, откриваме цял свят от микроорганизми, които вдъхват живот на земята под краката ни.


В почвата се съхранява една четвърт от биоразнообразието на нашата планета. Милиарди дъждовни червеи, кръгли червеи, насекоми, гъбички, бактерии и други безгръбначни я наричат свой дом. Само една шепа почва може да съдържа десетки хиляди различни организми. 
Тези микроорганизми, живеещи на земята, се хранят с органичните материали, намиращи се в почвата. Те работят заедно, за да разграждат и преработват сложни материи, като мъртви растения и животни, в минерали и хранителни вещества, които подпомагат здравословния растеж на останалата част от екосистемата. По същество подземните организми не са само доказателство за здрава почва. Те са здравата почва. Те я създават.

 

 

Подземните организми не са само доказателство за здрава почва. Те са здравата почва. 

 

Земеделието намира нови начини да си партнира с живота под земята, разкривайки тайните на почвата, за да защити нашата околна среда.

 

A group of green sprouts growing in a field.

Използване на решения, предоставени от природата

Чрез изучаване на живота, който вече съществува в почвата, учените откриват как можем да помогнем на природата да защити полетата на фермерите. Един от начините за постигане на тази цел е по-задълбоченото разбиране на биологичните вещества.


Те се получават от естествени микроорганизми, растителни екстракти или други органични вещества. Често описвани като "пробиотици за растения", биологичните вещества внасят полезни микроби в почвата, за да подпомогнат естествените процеси или защитни сили. Съществуват три вида: биопестициди, биоторове и биостимулатори. 


Биопестицидите помагат на земеделските стопани да се насочат към конкретни заплахи, като същевременно създават минимален риск за другите видове. Например продуктът, наречен BioAct™, съдържа активни гъбични спори, които могат да контролират популацията на кръгли червеи, които иначе биха нанесли поражения на плодовите или зеленчуковите култури на фермерите. Същевременно добрите бактерии в биостимулаторите могат да помогнат за стартиране на собствените биологични процеси на растенията. Те могат да увеличат активността на фотосинтезата и да подобрят усвояването на хранителни вещества, наред с други ползи.

Знаем, че потребителите все повече се интересуват от начина, по който се отглежда храната им, и искат да знаят, че земеделските практики са екологично устойчиви. Биологичните продукти и особено препаратите за третиране на семена вече играят важна роля в подпомагането на земеделските производители да намалят емисиите си на CO2 и могат да помогнат на техните култури да използват тора по-ефективно.
Беноа Хартман
,
Ръководител на отдел "Биологични продукти" в Байер

Чрез използването на естествени решения за защита на почвата, земеделските стопани могат да прилагат по-устойчиви методи на земеделие и да произвеждат по-здравословни реколти. 

A field of soy beans with a lot of leaves.

Оставяне на почвата неразорана

В продължение на векове земеделските стопани са разоравали полетата си, за да не позволят на плевелите да отнемат от жизненоважните вода, слънце и хранителни вещества от културите в началото на сезона. Днес все повече земеделски стопани осъзнават, че нарушаването на почвата нарушава и работата на жизненоважни подземни организми. Новите технологии за растителна защита позволяват на земеделските стопани да се борят с плевелите, без да ги обработват (без оран), като оставят микроорганизмите да си вършат работата и да предоставят на земеделските стопани множество ползи.

 

При стратегиите за намалена обработка на почвата земеделските стопани оставят растителни остатъци от предходната година. След това организмите в почвата могат да разградят органичната материя и да произведат хранителни вещества, които да подпомогнат бъдещите култури. Тъй като почвата не е разрушена, нейната способност да абсорбира и задържа вода се увеличава. Като оставят земята да „почива“, земеделските стопани намаляват ерозията и предотвратяват оттичането на водата, а освен това поддържат естествената способност на почвата да съхранява въглерод. Въпреки че при обработката на почвата се отделя CO2 в атмосферата, практиките без обработка на почвата намаляват емисиите от тракторите и всъщност помагат на земеделските стопани да задържат повече въглерод под земята, където му е мястото. 

 

Тъй като все повече земеделски стопани прилагат практики за опазване на почвата и биоразнообразието в нея, те осъзнават, че тези устойчиви подходи са полезни за стопанствата и за планетата.

A drip of water from a water pipe.

Предпазване на микроорганизмите

Днес дигиталните инструменти дават на земеделските стопани по-голям достъп до данни, което им позволява да отглеждат по-ефективно и устойчиво. Иновациите им помагат да използват ресурси като семена, торове, пестициди и вода само там, където са най-необходими. Що се отнася до почвата, това означава, че можете да се грижите за нея по-прецизно.

 

Земеделските стопани могат да се възползват от новите технологии, като например капковото напояване DripByDrip. Напоителните линии се поставят директно в полето, което позволява на земеделските стопани да наблюдават сензорите за влажност. Тези устройства сканират почвата, като събират информация за това колко вода е необходима за поддържане на културите. Въз основа на тези данни системата определя дали да започне да подава вода или други материали за полето, като например биологични разтвори. Тъй като DripByDrip се активира само когато почвата се нуждае от него, фермерите могат да осигурят точното количество ресурси за поддържане на живота – над и под почвата.

 

Благодарение на тези инструменти, както и на други иновации, земеделските стопани започват да разбират по-добре почвата, която техните семейства обработват от поколения. Докато продължаваме да търсим решения, трябва винаги да помним за разнообразието от организми, които правят почвата "почва". Защото без тях бихме имали само кал.

Sustainability Talks
5 min read