Защо трябва да започнем да оценяваме земята, по която ходим

Как здравите почви могат да помогнат в борбата с изменението на климата

A man's hand holding soil in a field.

За много хора може да изглежда просто като пръст. Но почвата - сложна екосистема, съдържаща минерали и много живи организми, е основа за възможността да отглеждаме здрави култури и храна. Но за нас почвата е много повече от това. Разговаряхме с Чарлс Форесман, ръководител на „Системи за устойчиво земеделие“ в Байер, за това как по-доброто разбиране на тази важна екосистема може да ни помогне да отглеждаме култури по-устойчиво и същевременно да се противопоставим на изменението на климата.

 

Чарлс, почвата получи повече обществено внимание през последните месеци. Защо е толкова важна за човечеството?

 

Цивилизации са създадени и унищожени заради здравето на техните почви. Това е основата за успешни реколти и почвата става все по-важна за производството на храни и продоволствената сигурност. През последните 150 години загубихме почти половината от горния слой на планетата и може да отнеме хиляди години, за да се образува нов малък горен слой почва, след като е ерозирала. Затова е от жизненоважно значение да се съсредоточим върху здравето на почвата и да отглеждаме култури по-устойчиво, за да гарантираме продоволствената сигурност в бъдеще.

Здрави почви

Само 11% от почвите на Земята се считат за достатъчно здрави, за да са подходящи за отглеждане на растения.

Какво причинява ерозия на почвата и какво могат да направят фермерите, за да я предотвратят?

Когато почвата се разрохква и обръща по време на оран, това увеличава вероятността тя да ерозира чрез вятъра или дъжда. Съвременните земеделски практики, като отглеждането без оран, помагат на фермерите да оставят почвата не разрушена и по този начин насърчават тя да е здрава.  Други практики за увеличаване на здравето на почвата и намаляване на ерозията са редуването на култури и използването на покривни култури, които се засаждат между вегетационните периоди на основната култура на земеделския производител. Всичко това спомага за задържането на хранителни вещества и органична материя в почвата, което води до по-добри реколти. Научихме повече за здравето на почвата през последните пет години, отколкото през последните пет десетилетия, и по-добре разбираме как работи екосистемата и как можем да работим с природата.

Ръководител "Устойчиво земеделие за царевични и соеви системи" в Байер Кроп Сайанс
A man in a white shirt and tie.
Чарлс Форесман

Смятате ли, че земеделските стопани разбират колко е важно да поддържат почвата си здрава в сравнение с преди 50 години?

 

Баща ми беше фермер. Неговото поколение трябваше непрекъснато да оре почвата, за да държи плевелите настрана. Това непрекъснато разрушаване на почвата е може би най-лошото нещо, което можете да направите на почвата си, тъй като това води до повече ерозия и влошаване с времето и отделя въглерод в атмосферата. Но с въвеждането на съвременни хербициди за контрол на плевелите, фермерите могат да се измъкнат от тази практика. По-малкото оран намалява използването и разходите за гориво и енергия. Ако се замисля за следващото поколение земеделски производители и потребители, устойчивостта е на първо място. Мисля, че това променя и начина, по който производителите поддържат почвата здрава и отглеждат храната по-устойчиво.

 

Как можем да отглеждаме култури по-устойчиво, като същевременно увеличим производството на храни за нарастващото население? Не е ли това парадокс?

 

Трябва да увеличим устойчиво производителността на земята, на която вече отглеждаме култури. По този начин можем да опазим биологичното разнообразие и околната среда в области, в които иначе ще трябва да отглеждаме повече храна, например чувствителни области като горите. Има няколко начина, по които можем да го направим. Новите сортове семена, адаптирани към специфичните условия на отглеждане, ефективните продукти за растителна защита и дигиталните инструменти са от решаващо значение, за да се използва по най-добрия начин нашата земеделска земя. Използването на тези инструменти и практики не само ще бъде от ключово значение за посрещане на търсенето на храни, но и ще допринесе за борбата с изменението на климата. Отново, здравата почва е от ключово значение и тук.

Управление на почвите

С устойчивото управление на почвите имаме потенциала да произвеждаме до 58% повече храна.

Бихте ли разяснили това?

 

С прости думи - почвата може да съхранява въглероден диоксид, който стимулира изменението на климата. Този процес се нарича поглъщане на въглерод. Това е идеята CO2 да се улавя от атмосферата и да се пренася чрез растения и корени в почвата. Ние знаем, че практики като обработка без оран и покривни култури, използвани успоредно имат големи възможности за постоянно поглъщане и задържане на въглерод в почвата. Само си представете, ако можем да увеличим мащаба на тези практики върху милионите декари, които в момента са в производствено земеделие. Това може да бъде огромен лост за справяне с изменението на климата. Това надхвърля земеделието до опазване на горите и повторно залесяване. Байер подкрепя инициативи и в двете области. Няма магически метод за борбата с изменението на климата, но земеделието може да играе значителна роля в борбата с него в дългосрочен план.

 

Какво точно прави Байер за насърчаване и популяризиране на въглеродно неутрално земеделие или за стимулиране на методите за поглъщане на въглерод?

 

Изменението на климата е на първо място. Затова считам, че най-важното, което можем да направим, е да образоваме (в рамките на земеделската общност и извън нея) за въздействието, което земеделието може да има в борбата срещу изменението на климата. Второто е да ръководим бизнеса си по начин, който дава пример. Устойчивите ангажименти на Байер показват, че се опитваме да извървим този път и да постигнем резултати чрез намаляване на парниковите газове и чрез нашия ангажимент за въздействие върху околната среда. Байер се ангажира с подкрепа на 100 малки земеделски стопани в развиващите се региони до 2030 г. чрез подобряване на достъпа до агрономични знания, продукти, услуги и партньорства. И накрая това лято Байер обяви, че ще започне да подкрепя земеделските стопани в Бразилия и САЩ за генериране на въглеродни кредити чрез възприемане на интелигентни по отношение на климата практики, предназначени да помогнат на земеделието да намали своя въглероден отпечатък и емисиите на парникови газове.

Повторно създаване на почва

Земята може да има нужда от 2000 години, за да създаде 10 сантиметра плодородна почва от скална основа.

Какъв потенциал виждате за по-устойчиво земеделие в бъдеще?

 

Ако сравня това, върху което работех преди десет години, с наличните в момента инструменти и идеи, отчитам велико постижение. Както в земеделието, така и в технологиите като цяло. Смартфоните, софтуерът и другите инструменти променят всичко от начина, по който работим или комуникираме един с друг. Същите тези решения предоставят на земеделието по-иновативни и дигитални възможности за управление, което позволява на земеделските стопани да растат повече, като използват по-малко ресурси, дори в условията на все по-непредсказуем климат. Тъй като имаме по-голям фокус върху устойчивостта, инвестираме повече в разбирането на това как да я стимулираме. Има по-съгласувани усилия за инвестиране в технологии, които помагат на земеделския производител да увеличи добива по по-устойчив начин. Така че, погледът към бъдещето е вълнуващ с още повече възможности за подобрение и много иновационен потенциал.

За Чарлс Форесман: 

Чарлс е ръководител на Устойчиво земеделие за царевични и соеви системи в Байер Кроп Сайанс. Той има над 15 години опит в агрономията, селектирането на растения и устойчивостта.  Той е и  активен член на семейна ферма в Западен Илинойс.  

6 min read