Πώς συνεργάζεται η Bayer με Επαγγελματίες Υγείας (EY)

Η Βιομηχανία και οι Επαγγελματίες Υγείας συνεργάζονται σε μια σειρά από δραστηριότητες στην προ-κλινική έρευνα, στην κλινική ανάπτυξη, καθώς και στην κλινική πρακτική και την έκβαση της πορείας του ασθενούς.

 


Ως βασικό σημείο επαφής με τους ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας παρέχουν πολύτιμη και εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την πορεία των ασθενών και τη διαχείριση των ασθενειών. Αυτό διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη βελτιστοποίηση των προσπαθειών μας για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, τις επιλογές θεραπείας και την έκβαση της πορείας των ασθενών.


Κλινικές Μελέτες 


Οι ασθενείς μπορούν πραγματικά να επωφεληθούν από την πολύ μεγάλη και ανεκτίμητη ιατρική γνώση που υπάρχει παγκόσμια, όταν το εξειδικευμένο προσωπικό μας συνεργάζεται στενά με εξωτερικούς ερευνητές και επαγγελματίες υγείας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η χρήση από κοινού αυτής της γνώσης θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια καλύτερη κατανόηση σοβαρών ασθενειών και να αναπτύξουμε καλύτερα φάρμακα πιο γρήγορα. Οι θεράποντες ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας διεξάγουν κλινικές μελέτες σε κέντρα κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κλινικής μελέτης, όπως έχει εγκριθεί από τις υγειονομικές αρχές, τα θεσμικά συμβούλια αξιολόγησης και τις επιτροπές δεοντολογίας. Έτσι, είναι ο κύριος σύνδεσμος με τους ασθενείς που συμμετέχουν και είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή των δεδομένων. Η τεχνογνωσία και ο χρόνος που προσφέρονται από τους επαγγελματίες υγείας και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς κατά τη διάρκεια μιας κλινικής μελέτης πρέπει να αποζημιωθούν.

 

GR_Disclosure_Clinical_trials


Στήριξη εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας


Η Bayer δημιουργεί καινοτόμα φάρμακα. Οι νέες θεραπείες πρέπει να παρουσιασθούν και να συζητηθούν με τους επαγγελματίες υγείας, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η υπεύθυνη χρήση τους. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε συνέδρια και σεμινάρια. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση πρόσβασης των επαγγελματιών υγείας στις πιο πρόσφατες ιατρικές έρευνες και είναι έτσι σε θέση να καθορίσουν την καλύτερη θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς τους. Μόνο τότε μπορούμε να εκπληρώσουμε τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την ορθή χρήση των νέων θεραπειών μας. Οι επιστημονικές εκδηλώσεις είναι μόνο ένα από τα πολλά μέσα για την εκπαίδευση του επαγγελματία υγείας.

 

GR_Disclosure_HCPs_education