Systém řízení rizik

Soubor farmakovigilančních aktivit a intervencí navržený k identifikaci, charakterizaci, prevenci a minimalizaci rizik souvisejících s léčivým přípravkem, včetně hodnocení účinnosti těchto intervencí. Dokument, který se výše uvedenými aktivitami zabývá, se jmenuje Plán řízení rizik. (RMP)

 

Plán řízení rizik (RMP)

Jedná se o dokument, kde je popsán systém řízení rizik. Součástí RMP je popis bezpečnostního profilu daného léčivého přípravku, návrh dalšího postupu na zjištění bezpečnostního profilu léčivého přípravku, dokumentované opatření k prevenci nebo minimalizaci rizik souvisejících s přípravkem, včetně posouzení účinnosti těchto intervencí a dokumentované poregistračné povinnosti, které byly uloženy jako podmínka registrace.

Tato stránka je součástí Komunikačního plánu pro konkrétní léčivé přípravky a obsahuje dokumenty, které jsou součástí podmínky registrace těchto léků.

 

DHCP - Informační dopisy pro zdravotnické pracovníky

 

Edukační materiály

Edukační materiály jsou součástí řízení rizik, jejichž úkolem je zajistit, aby přínosy konkrétního léčivého přípravku převyšovaly jeho rizika v největší dosažitelné míře pro daného pacienta/pacientku a i pro celou cílovou populaci.

 

Odkazy na edukační materiály

Objednávka edukačních materiálů

Prosím vyplňte příslušná pole. Položky označené (*) jsou povinné.

Kontaktní údaje - adresa pracoviště

Výběr edukačních materiálů

Pro lékaře

Pro pacienta

Lidé se liší v biologických reakcích na léky. Z tohoto důvodu nelze během klinického vývoje detekovat všechny nežádoucí účinky (vedlejší účinky) spojené s užíváním léků, a to ani v nejkomplexnějších klinických studiích. Zachycení tolika z těchto nežádoucích účinků, jakkoli jsou vzácné, může být v absolutních číslech, z celosvětových zdrojů má zásadní význam pro pokračující bezpečnost pacientů a léků (farmakovigilance).

 

Pro Bayer jako globální farmaceutickou společnost se farmakovigilance dostává do centra pozornosti nad rámec samotného dodržování celosvětových předpisů. Aby společnost Bayer mohla poskytovat aktuální bezpečnostní informace o produktech Bayer, je vaše podpora zásadní, ať už jste zákazníkem, pacientem nebo zdravotnickým pracovníkem.

 

Pokud chcete nahlásit vedlejší účinek nebo stížnost na kvalitu, obraťte se na svého zdravotnického pracovníka (např. Lékaře nebo lékárníka) nebo na místní zdravotní úřad.

 

Hlášení lze také provést na našem webu Zprávy o vedlejších účincích.

Společnost Bayer při používání našich webových stránek respektuje vaše právo na soukromí. Ochrana osobních údajů bereme velmi vážně a shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze osobní údaje, které poskytnete v tomto kontaktním formuláři, v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

MA-PFM-OTH-CZ-0007-1
10/2020