Mitä edustamme/Miten toimimme

Arvomme

Bayer on tutkimukseen panostava yritys, jonka tutkimustyöllä on pitkät perinteet. Tieteen avulla luomme innovaatioita, jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin.

 

Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja maatalouteen. Olemme jo yli 150 vuoden ajan kehittäneet uusia molekyylejä innovatiivisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka parantavat ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä. Tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme perustuu elävien eliöiden biokemiallisten prosessien syvälliseen ymmärtämiseen.

 

Picture

 

Tuotteillamme autamme ratkaisemaan aikamme suurimpia haasteita. Maailman kasvava ja jatkuvasti ikääntyvä väestö tarvitsee parempaa lääkehoitoa ja riittävän ruoantuotannon. Bayer edistää ihmisten elämänlaatua ehkäisemällä, lievittämällä ja parantamalla sairauksia sekä auttamalla korkealaatuisen ruoan, rehun ja kasviperäisten raaka-aineiden saatavuuden varmistamisessa.

 

Bayerin tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää johtava asema markkina-alueillamme ja tuottaa näin lisäarvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja henkilöstöllemme. Strategiamme tavoitteen saavuttamiseksi on auttaa ratkaisemaan ihmiskuntaa kohtaavia haasteita. Toteuttamalla strategiaamme hyvin pyrimme samalla vahvistamaan yrityksemme menestystä.

 

LIFE-arvot

Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan yhteiskunnallisesti ja eettisesti vastuuntuntoisella tavalla ja samalla kunnioittamaan kaikkien sidosryhmien etuja. Bayerin motivoituneella henkilöstöllä on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä työssään.

 

Keskeistä yrityskulttuurissamme on yhteiset arvomme. Arvomme ovat käytössä jokapäiväisessä työssämme, ja ne ohjaavat meitä missiomme toteuttamisessa. Tärkeimmät arvomme tiivistyvät sanaan "LIFE". LIFE muodostuu sanoista Leadership (johtajuus), Integrity (rehellisyys), Flexibility (joustavuus) ja Efficiency (tehokkuus).

Picture

Johtajuus (Leadership)

 

 • Välitä ihmisistä ja kannusta hyviin suorituksiin

 • Toimi aktiivivisesti, innosta ja motivoi muita

 • Ota vastuu toimintasi tuloksista, onnistumisista ja epäonnistumisista

 • Kohtele muita oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti

 • Anna selkeää, rehellistä ja oikea-aikaista palautetta

 • Ratkaise ristiriidat rakentavasti

 • Tuota lisäarvoa kaikille sidosryhmille

 

Integrity

Rehellisyys (Integrity)

 

 • Toimi esikuvana

 • Noudata lakeja, sääntöjä ja hyviä liiketapoja

 • Luota muihin ja rakenna luottamuksellisia suhteita

 • Toimi rehellisesti ja luotettavasti

 • Kuuntele tarkkaavaisesti ja kommunikoi asianmukaisesti

 • Varmista kestä kehitys: sovita lyhyen aikavälin tulokset pitkän aikavälin vaatimuksiin

 • Huolehdi ihmisistä, turvallisuudesta ja ympäristöstä

 

Flexibility

Joustavuus (Flexibility)

 

 • Aja muutoksia aktiivisesti
 • Ole valmis mukautumaan tulevaisuuden trendeihin ja vaatimuksiin

 • Kyseenalaista vallitseva tilanne

 • Pidä toimiessasi asiakas aina mielessäsi

 • Etsi uusia mahdollisuuksia harkittuja riskejä ottaen

 • Suhtaudu kaikkeen avoimesti

 • Ole aina valmis oppimaan uutta

 

 

Efficiency

Tehokkuus (Efficiency)

 

 • Hallitse resursseja järkevästi

 • Keskity tuloksia ja lisäarvoa tuottavaan toimintaan

 • Tee asiat yksinkertaisesti ja tehokkaasti

 • Työskentele kustannustehokkaasti, nopeasti ja laadukkaasti

 • Nopeuta hyvää päätöksentekoprosessia

 • Menettele vastuullisesti ja johdonmukaisesti

 • Hyödynnä yhteistyötä parempien ratkaisujen löytämiseksi