Mitä edustamme/Miten toimimme

Arvomme

A group of business people putting their hands together.

Bayer on tutkimukseen panostava yritys, jonka tutkimustyöllä on pitkät perinteet. Tieteen avulla luomme innovaatioita, jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin.

 

Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja maatalouteen. Olemme jo yli 150 vuoden ajan kehittäneet uusia molekyylejä innovatiivisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka parantavat ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä. Vuodesta 2021 lähtien olemme keskittyneet ihmisten ja kasvien terveyteen. Tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme perustuu elävien eliöiden biokemiallisten prosessien syvälliseen ymmärtämiseen.

 

Picture

 

Tuotteillamme autamme ratkaisemaan aikamme suurimpia haasteita. Maailman kasvava ja jatkuvasti ikääntyvä väestö tarvitsee parempaa lääkehoitoa ja riittävän ruoantuotannon. Bayer edistää ihmisten elämänlaatua ehkäisemällä, lievittämällä ja parantamalla sairauksia sekä auttamalla korkealaatuisen ruoan, rehun ja kasviperäisten raaka-aineiden saatavuuden varmistamisessa.

 

Bayerin tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää johtava asema markkina-alueillamme ja tuottaa näin lisäarvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja henkilöstöllemme. Strategiamme tavoitteen saavuttamiseksi on auttaa ratkaisemaan ihmiskuntaa kohtaavia haasteita. Toteuttamalla strategiaamme hyvin pyrimme samalla vahvistamaan yrityksemme menestystä.

 

LIFE-arvot

Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan yhteiskunnallisesti ja eettisesti vastuuntuntoisella tavalla ja samalla kunnioittamaan kaikkien sidosryhmien etuja. Bayerin motivoituneella henkilöstöllä on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä työssään.

 

Keskeistä yrityskulttuurissamme on yhteiset arvomme. Arvomme ovat käytössä jokapäiväisessä työssämme, ja ne ohjaavat meitä missiomme toteuttamisessa. Tärkeimmät arvomme tiivistyvät sanaan "LIFE". LIFE muodostuu sanoista Leadership (johtajuus), Integrity (rehellisyys), Flexibility (joustavuus) ja Efficiency (tehokkuus).

 

LIFE Values
01_bay_life_140x190_l_2

Johtajuus (Leadership)

 

 • Tavoittele onnistumisia

 • Johda päämäärätietoisesti

 • Kasva ja tue muiden kasvua

LIFE_Integrity

Rehellisyys (Integrity)

 

 • Toimi vastuullisesti ja esimerkkinä

 • Rakenna luottamusta, ota mukaan

 • Tee yhteistyötä ja verkostoidu

LIFE_Flexibility

Joustavuus (Flexibility)

 

 • Luo arvoa asiakkaalle
 • Innovoi ja kokeile
 • Go digital!
LIFE_Efficiency

Tehokkuus (Efficiency)

 

 • Tee mitä lupaat

 • Toimi ketterästi ja nopeasti

 • Ole rohkea ja anna vastuuta