Hitta rätt preventivmedel med hjälp av Shazam

  • Unga kvinnor kan ha svårt att veta vilket preventivmedel som passar dem bäst. Med hjälp av några enkla frågor via Shazam kan rådgivningen förbättras. Bayer lanserar nu rådgivningsappen på ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och Studentkortet.

Preventivmedel är ingen enkel sak. Idag finns det många alternativ och varianter. Vid besök hos barnmorska eller gynekolog är tiden knapp och det är ofta svårt att hinna med en ordentlig diskussion om vad som passar bäst.

 

- Vi ser ett behov av ökad kunskap om preventivmedel. Framförallt yngre kvinnor översköljs av information och olika uppfattningar, i vissa fall rent vilseledande. Samtidigt har ungdomsmottagningarna en hård arbetsbelastning och ska hinna träffa många unga kvinnor. Det kan skapa problem och osäkerhet, säger Staffan Jannesson Billing, medicinsk rådgivare på Bayer.

 

För att förbereda kvinnor inför besöket har Bayer tagit fram en enkel app. Den nås via Shazam, vilket de flesta har i sin telefon. Utifrån svaren på frågorna blir det sedan betydligt lättare att komma fram till rätt val av preventivmedel.

 

- Tanken är att hon svarar på frågorna i väntrummet eller på vägen dit. På så sätt blir det ett bättre underlag för själva rådgivningen. Tyvärr är det ibland så att eftersom ungas kunskap är låg, samtidigt som barnmorskorna inte vill styra över deras fria val, så riskerar de att missa alternativ som kanske är mer lämpliga. En kvinna kan exempelvis använda samma preventivmedel i åratal för att hon tror att det är naturligt att må dåligt av det. Så ska det inte behöva vara, säger Staffan Jannesson Billing.

 

Informationen om appen kommer finnas på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar från slutet av augusti, samt även på Studentkortet.

 

Frågorna nås genom att appen Shazam öppnas. Kameran skannar koden (se bild). Frågorna dyker då upp automatiskt.

 

De går även att nå på webblänk.

 

PP-KYL-SE-0132-1