Poticanje transparentnosti 

Prenosi vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama

 

Metho Note Banner

 

 

Icon Micro

Zajedničko istraživanje pomaže pacijentima i društvu 

Saradnja između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika omogućila je razvoj brojnih inovativnih lijekova i promijenila način na koji mnoge bolesti utiču na naš život. U kompaniji Bayer uvjereni smo da su bliska saradnja sa zdravstvenim radnicima i njihova kontinuirana edukacija ključ za postizanje boljih rezultata za pacijente kojima nastojimo pomoći. 

 

Icon Waage

Farmaceutska industrija – zdravstveni radnici: visoko regulirani odnos 

Kada sarađujemo sa stručnjacima u oblasti medicine, poštujemo postojeće zakone i propise kojima je jasno utvrđena interakcija između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, na primjer zakone o zdravstvu i kodekse struke. Osim toga, ta pravila se dopunjuju različitim propisima o transparentnosti, kao što su tzv. Sunshine Act u SAD-u, Kodeks o objavljivanju podataka EFPIA-e u Evropi i različite lokalne zakonske obaveze izvještavanja. Također u potpunosti poštujemo nezavisnost i integritet tih zdravstvenih radnika. 

 

 

 

2019 2020 2021

Skinuti PDF

Skinuti PDF Skinuti PDF

 

 
Saznajte na koji način prikupljamo i objavljujemo prenose vrijednosti zdravstvenim radnicima. Kliknite ovdje za više informacija o metodologiji.