Поттикнување на транспарентност 

Трансфери од вредност до здравствени работници и здравствени организации 

 

Metho Note Banner

 

Icon Micro


Колаборативното истражување е корисно и за пациентите и за општеството 

Соработката помеѓу фармацевтската индустрија и здравствените работници придонесе за бројни иновативни лекови и го смени начинот на кој многу болести влијаат на нашите животи. Ние во Bayer сме уверени дека тесната соработка со здравствените работници и нивната континуирана едукација се клучни за постигнување подобри резултати кај пациентите на коишто се трудиме да им помогнеме. 

 

Icon Waage

Фармацевтска индустрија – здравствени работници: Темелно регулиран однос 

Кога соработуваме со медицински експерти, ние се усогласуваме со постојните закони и регулативи кои јасно ја дефинираат интеракцијата помеѓу индустријата и здравствените работници, на пример, здравствени закони и кодекси за индустријата. Дополнително, овие правила се дополнети со повеќе регулативи за транспарентност, како што се Законот за сончева светлина во САД (Sunshine Act), Кодексот за обелоденување на EFPIA во Европа и разни локални законски обврски за известување. Ние целосно ја почитуваме независноста и интегритетот на овие професионални работници. 

 

 

 

2020 2021 2022

Преземи PDF

Преземи PDF Преземи PDF