Vyhlásenia ochrane osobných údajov

Túto webovú stránku (ďalej ako „webová stránka“) poskytla spoločnosť Bayer AG (ďalej ako „my“ vo všetkých gramatických pádoch). Viac informácií o poskytovateľovi webovej stránky nájdete v tiráži.

 

Informácie o ďalších vybraných činnostiach spracovania údajov, ktoré nesúvisia s webovými stránkami a ktoré vykonávame my a všetky naše pridružené spoločnosti v Nemecku (napr. keď nám poskytnete vizitku alebo keď zhromažďujeme vaše údaje z verejne dostupných zdrojov), nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov pre vybrané konkrétne činnosti spracovania.

 

K dispozícii sú aj dodatočné informácie o ochrane osobných údajov pre konkrétne krajiny a/alebo regióny, v ktorých spoločnosť Bayer pôsobí. Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnej krajine a/alebo regióne nájdete v priloženom zozname miestnych vyhlásení o ochrane údajov.

 

A. Spracovanie osobných údajov

V nasledujúcej časti uvádzame informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje pri používaní našej webovej stránky. Pokiaľ nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov vyplýva zo skutočnosti, že takéto spracovanie je potrebné na sprístupnenie požadovaných funkcií webovej stránky (Článok 6(1)(b) Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR)).

 

I. Používanie našej webovej stránky

 

1. Prístup na našu webovú stránku

Keď si do vyhľadávača zadáte adresu našej stránky, váš vyhľadávač odošle do našich serverov určité údaje. Vykonáva sa to z technických dôvodov a je potrebné, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na uľahčenie prístupu na webovú stránku sa zhromažďujú, krátko ukladajú a používajú nasledujúce informácie:

 • IP adresa
 • Dátum a čas prístupu
 • časový rozdiel voči greenwichskému času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu/stavový kód HTTP
 • objem prenesených dát
 • požiadavky na prístup na stránku
 • Prehliadač, jazykové nastavenia, verzia vyhľadávača, operačného systému a zariadenia

 

Okrem toho, v rámci ochrany našich legitímnych záujmov budeme na obmedzenú dobu uchovávať tieto informácie, aby sme boli schopní iniciovať sledovanie osobných údajov v prípade neoprávneného prístupu na naše servery alebo pokusu oň (Článok 6 (1)(f) Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov).

 

Registrácia a prihlásenie

Aby ste mohli využívať určité služby našej webovej stránky/aplikácie, musíte si u nás najprv zaregistrovať účet, v ktorom si môžete určiť svoje osobné prihlasovacie údaje, ktoré potrebujete na prihlásenie do svojho osobného účtu. Pri tejto registrácii a následnom prihlasovaní o vás zhromažďujeme tieto informácie:

 • meno a priezvisko,
 • pohlavie a oslovenie,
 • kontaktné údaje (napr. poštová/e-mailová adresa alebo telefónne číslo),
 • používateľské meno a heslo,
 • súbor denníka prihlásení vrátane časovej pečiatky.

 

Tieto osobné údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť prístup k službám našej webovej stránky. Odstránia sa v prípade, že deaktivujete svoj používateľský účet.

 

2. Nastavenie súborov cookie

 

a) Čo sú súbory cookie?

Táto webová stránka používa tzv. súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v pamäti terminálu prostredníctvom prehliadača. Ukladajú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia stránky), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) znova odoslať pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky.

 

b) Aké súbory cookie používame?

Rozlišujeme dve hlavné kategórie súborov cookie: (1) nevyhnutne potrebné, ktoré sú nevyhnutné na prehliadanie webovej stránky a používanie jej funkcií, a (2) voliteľné súbory cookie (napr. analytické súbory cookie, cielené súbory cookie, funkčné súbory cookie) používané napr. na analýzu webovej stránky, personalizáciu webovej stránky a marketingové účely.

 

 

Na základe vášho súhlasu

Voliteľné súbory cookie používame iba v prípade, že sme získali váš predchádzajúci súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Pri prvom prístupe na našu webovú stránku sa zobrazí panel, ktorý vás žiada o súhlas s nastavením voliteľných súborov cookie. Ak dáte súhlas, umiestnime do vášho počítača súbor cookie a panel sa už viac nezobrazí, pokiaľ je súbor cookie aktívny. Po uplynutí životnosti súboru cookie alebo ak súbor cookie aktívne odstránite, panel sa znova zobrazí pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky a znova vás požiada o súhlas.

 

d) Ako zabrániť nastaveniu súborov cookie

Našu webovú stránku môžete, samozrejme, používať aj bez nastavenia súborov cookie. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek konfigurovať alebo úplne deaktivovať používanie súborov cookie. Môže to však viesť k obmedzeniu funkcií, alebo to môže mať nepriaznivý vplyv na používanie našej webovej stránky. Kedykoľvek môžete vzniesť námietky proti nastaveniu voliteľných súborov cookie pomocou príslušnej možnosti pre námietky uvedenej v centre preferencií ochrany osobných údajov.

 

3. Analýza webovej stránky a online behaviorálna reklama

 

Analýza webovej stránky pomocou služby Google

Na našej webovej stránke používame službu určenú na analýzu webových stránok od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“).

 

Spoločnosť Google bude pomocou nej v našom mene analyzovať spôsob, akým používate našu webovú stránku. Na tento účel používame súbory cookie, ktoré sú podrobnejšie opísané v centre preferencií ochrany osobných údajov. Údaje zhromaždené spoločnosťou Google o vašom použití našej webovej stránky (napr. URL stránok odkazujúce na našu stránku, naše webové stránky, ktoré navštívite, vaše jazykové nastavenia, váš operačný systém, rozlíšenie vašej obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám budú poskytnuté v anonymizovanej podobe. Údaje o vašom používaní stránky nebudú prepojené s vašou plnou IP adresou počas tohto procesu. Na našej webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Google a ktorá po každom prenose údajov spoločnosti Google odstráni posledných 8 bitov (typ IPv4) alebo posledných 80 bitov (typ IPv6) vašej IP adresy. Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Google navyše zabezpečujeme, aby bola zachovaná primeraná úroveň ochrany údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Google v USA.

 

Svoj súhlas s používaním webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať buď stiahnutím a inštaláciou príslušného doplnku prehliadača Google, alebo správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov. V takomto prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu. Obe možnosti zabránia použitiu analytického nástroja len v prípade, ak použijete prehliadač s nainštalovaným doplnkom a nevymažete súbor cookie na odvolanie súhlasu.

 

Ďalšie informácie o nástrojoch Google Analytics sú k dispozícii v dokumentoch Zásady použitia Google Analytics, the Princípy ochrany osobných údajov a súkromia Google Analytics a Zásady ochrany osobných údajov Google.

 

Služba Multimedia Center od spoločnosti Notified

Na našej webovej stránke používame externú analytickú službu Multimedia Center nášho poskytovateľa webového vysielania Intrado Digital Media AB | Hallenborgsgatan 1A, 201 20 Malmo, Švédsko (ďalej len „Notified“).

 

Spoločnosť Notified bude pomocou nej v našom mene analyzovať spôsob, akým používate naše webové vysielanie.

Na tieto účely používame okrem iného aj súbory cookie opísané podrobne v tabuľke vyššie. Údaje zhromaždené spoločnosťou Intrado o vašom použití nášho webového vysielania (napr. URL stránok odkazujúce na našu stránku, naše webové stránky, ktoré navštívite, váš typ prehliadača, vaše jazykové nastavenia, váš operačný systém, rozlíšenie vašej obrazovky, dátum, trvanie prezerania, časť webového vysielania, ktoré sledujete) budú odoslané na server spoločnosti Intrado v Nemecku, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám budú poskytnuté v anonymizovanej podobe. Údaje o vašom používaní stránky nebudú prepojené s vašou plnou IP adresou počas tohto procesu.

 

Svoj súhlas s používaním webovej analýzy pre webové vysielania môžete kedykoľvek odvolať správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov. V takomto prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu. Obe možnosti zabránia použitiu analytického nástroja len v prípade, ak použijete prehliadač s nainštalovaným doplnkom a nevymažete súbor cookie na odvolanie súhlasu.

 

Ďalšie informácie o právnych predpisoch a ochrane osobných údajov v spoločnosti Notified sú k dispozícii v príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

Dňa 27. septembra 2021 spoločnosť Intrado Corporation („Intrado“) oznámila zmenu značky svojej divízie digitálnych médií na Notified®. V súčasnosti ide len o zmenu obchodného názvu a nie o zmenu názvu právnickej osoby Digital Media. Preto sa všetky odkazy na spoločnosť Intrado na webovej stránke https://www.intrado.com/en/legal-privacy považujú za odkazy na spoločnosť Notified.

 

Webcast of Neumann and Mueller

Na našej webovej stránke používame externú analytickú službu N&M Analyzer nášho poskytovateľa webového vysielania Neumann and Mueller GmbH and CO KG, Zeppelinstr. 126
73730 Esslingen, Nemecko.

 

Spoločnosť Neumann and Mueller bude pomocou nej v našom mene analyzovať spôsob, akým používate naše webové vysielanie.

 

Na tento účel spoločnosť Neumann a Mueller okrem iného používa súbory cookie, ktoré sú podrobnejšie opísané pri otvorení webového vysielania. Údaje zhromaždené spoločnosťou Neumann and Mueller o vašom použití nášho webového vysielania (napr. URL stránok odkazujúce na našu stránku, naše webové stránky, ktoré navštívite, váš typ prehliadača, vaše jazykové nastavenia, váš operačný systém, rozlíšenie vašej obrazovky, dátum, trvanie prezerania, časť webového vysielania, ktoré sledujete) budú odoslané na server spoločnosti Neumann and Mueller v Nemecku, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám budú poskytnuté v anonymizovanej podobe. Údaje o vašom používaní stránky nebudú prepojené s vašou plnou IP adresou počas tohto procesu.

 

Súhlas s používaním webovej analýzy pre webové vysielanie môžete udeliť alebo odmietnuť pri otvorení webového vysielania. V takom prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu.

 

Ďalšie informácie sú k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

Online behaviorálna reklama spoločnosti Adition

Za zhromažďovanie údajov na účely online reklamy je zodpovedný náš poskytovateľ reklamných služieb Mediascale GmbH & Co KG. Systém sledovania od poskytovateľa služieb: ADITION technologies AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf.

Systém sa využíva na našich webových stránkach na sledovanie vplyvu kampaní. Právnym základom je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

 

Pri správe online reklamy založenej na používateľoch (tzv. retargeting) sa kontakty (vizuálne kontakty a kliknutia na reklamné bannery), ktoré používatelia uskutočnia prostredníctvom reklamy na iných webových stránkach, vzťahujú na následné interakcie na našej webovej stránke. Zhromaždené údaje sa štatisticky vyhodnocujú s cieľom optimalizovať výkonnosť mediálnych kampaní. Všetky zhromaždené údaje o používaní sa ukladajú pod pseudonymom. Zhromaždené údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníkov našej webovej stránky a nekombinujú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

 

Poskytovateľ služieb pseudoanonymne zhromažďuje a spracúva informácie o vašom správaní pri používaní nami prevádzkovaných webových stránok. Tieto údaje sa používajú na kontaktovanie používateľov po návšteve našich webových stránok prostredníctvom cielenej reklamy podľa ich správania pri používaní. Táto reklama sa zobrazuje mimo našich webových stránok.

 

Svoj súhlas s týmto prenosom informácií zo spoločnosti Adition na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov. V takom prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu.

 

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Adition nájdete tu
https://www.adition.com/en/privacy/

 

Analýza webovej stránky pomocou služby Hotjar

Na našej webovej stránke používame službu analýzy webových stránok spoločnosti Hotjar Ltd, Levl 2, St Julians Business Centre 3, Elia, Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Európa („Hotjar“). Spoločnosť Hotjar bude pomocou nej v našom mene analyzovať spôsob, akým používate našu webovú stránku. Na tento účel používame súbory cookie, ktoré sú podrobnejšie opísané v centre preferencií ochrany osobných údajov. Informácie zhromaždené spoločnosťou Hotjar v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky (napr. koľko času používateľ strávi na konkrétnych stránkach, ako sa používateľ pohybuje na webovej stránke, na ktoré odkazy sa rozhodol kliknúť, ako užívateľ interaguje s formulármi, identifikátor zariadenia (UDID, anonymizovaný), poloha (iba krajina), veľkosť obrazovky zariadenia, typ prehliadača) sa prenesú na server spoločnosti Hotjar v Európe, kde sa uložia a analyzujú. Príslušné výsledky nám budú poskytnuté v anonymizovanej podobe. Údaje o vašom používaní stránky nebudú prepojené s vašou plnou IP adresou počas tohto procesu. Vaša IP adresa sa uloží iba v anonymizovanom formáte.

 

Svoj súhlas s používaním webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať buď stiahnutím a inštaláciou poskytnutého odkazu na odhlásenie, alebo správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov. V takom prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu. Obe možnosti zabránia použitiu analytického nástroja len v prípade, ak použijete prehliadač s nainštalovaným doplnkom a nevymažete súbor cookie na odvolanie súhlasu.

 

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Hotjar nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov.

 

Online behaviorálna reklama spoločnosti Facebook

Táto webová stránka využíva službu online behaviorálnej reklamy spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ktorá využíva spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ako podriadeného sprostredkovateľa) („Facebook“).

 

Spoločnosť Facebook bude analyzovať vaše používanie tejto webovej stránky. Na tento účel používame súbory cookie, ktoré sú podrobnejšie opísané v centre preferencií ochrany osobných údajov. Informácie zhromaždené spoločnosťou Facebook v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky sa prenesú na server spoločnosti Facebook v USA, kde sa uložia a analyzujú. Tieto informácie zahŕňajú URL adresu odkazu, typ prehliadača, jazykové nastavenia, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a ďalšie informácie v závislosti od implementovaných pixelových udalostí (napr. v prípade „nákupu“ sa spracúva typ, ID a číslo vybranej položky, ako aj informácie o platbe a mene, v prípade „vyhľadávania“ sa spracúva vyhľadávací reťazec, keď hľadáte produkt na našej webovej stránke, v prípade „zobrazenia obsahu“ sa spracúva ID obsahu, názov, typ, mena a hodnota). My a náš partner, spoločnosť Facebook, použijeme tieto informácie na lepšie prispôsobenie našich reklám vám a vašim záujmom, na obmedzenie počtu zobrazení rovnakej reklamy, na vyhodnotenie účinnosti propagačných kampaní a na lepšie pochopenie správania návštevníkov po zobrazení určitej reklamy. Keď navštívite svoju časovú os na Facebooku alebo iné webové stránky reklamnej siete Facebooku (tzv. „Audience Network“), môžu sa vám na základe informácií zhromaždených na našej webovej stránke zobrazovať upravené kanály prispôsobené vašim záujmom.

 

Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Facebook Inc. navyše zabezpečujeme, aby bola zachovaná primeraná úroveň ochrany údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Facebook Inc. v USA.

 

Svoj súhlas s týmto prenosom informácií spoločnosti Facebook na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať správou svojho súhlasu v centre preferencií ochrany osobných údajov. V takom prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu. Upozorňujeme, že to zabráni prenosu informácií spoločnosti Facebook len dovtedy, kým nevymažete súbor cookie na odvolanie súhlasu.

 

Spoločnosť Facebook zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré získava priamo z našej webovej stránky na účely služieb online behaviorálnej reklamy. Pretože nemáme kontrolu nad osobnými údajmi zhromaždenými a spracovanými tretími stranami, nemôžeme poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu tohto spracovania vašich osobných údajov. Preto si pozrite informácie spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook spracúva vaše osobné údaje a na ako dlho. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Facebook k dispozícii v jej zásadách ochrany osobných údajov.

 

Online behaviorálna reklama spoločnosti Google

Táto webová lokalita využíva službu online behaviorálnej reklamy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).

 

Spoločnosť Google bude analyzovať vaše používanie tejto webovej stránky. Na tento účel spoločnosť Google používa súbory cookie, ktoré sú podrobnejšie opísané v centre ochrany osobných údajov. Údaje zhromaždené spoločnosťou Google o vašom použití našej webovej stránky (napr. URL stránok odkazujúce na našu stránku, naše webové stránky, ktoré navštívite, vaše jazykové nastavenia, váš operačný systém, rozlíšenie vašej obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. My a náš partner, spoločnosť Google, použijeme tieto informácie na lepšie prispôsobenie našich reklám vám a vašim záujmom, na obmedzenie počtu zobrazení rovnakej reklamy, na vyhodnotenie účinnosti propagačných kampaní a na lepšie pochopenie správania návštevníkov po zobrazení určitej reklamy. Keď navštívite inú webovú stránku takzvanej „Google Display Network“, na základe informácií zhromaždených na našej webovej stránke sa vám môžu zobrazovať vyskakovacie okná prispôsobené vašim záujmom.

 

Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Google navyše zabezpečujeme, aby bola zachovaná primeraná úroveň ochrany údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Google v USA. Svoj súhlas s týmto prenosom informácií spoločnosti Google na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať buď správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov, pričom v takom prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu, alebo stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, ktorý ponúka spoločnosť Google. Obe možnosti zabránia používaniu služieb online behaviorálnej reklamy len dovtedy, kým používate prehliadač, do ktorého ste nainštalovali doplnok, a neodstránite súbor cookie na odvolanie súhlasu.

 

Spoločnosť Google zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré získava priamo z našej webovej stránky na účely služieb online behaviorálnej reklamy. Pretože nemáme kontrolu nad osobnými údajmi zhromaždenými a spracovanými tretími stranami, nemôžeme poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu tohto spracovania vašich osobných údajov. Preto si pozrite informácie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje a na ako dlho. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Google k dispozícii na stránke Usmernenia spoločnosti Google o ochrane údajov pre reklamu.

 

Online behaviorálna reklama spoločnosti LinkedIn Značka LinkedIn Insight umožňuje zhromažďovať údaje o návštevách členov na vašej webovej stránke vrátane URL adresy, odkazov, IP adresy, charakteristík zariadenia a prehliadača (User Agent) a časovej pečiatky. IP adresy sú skrátené alebo (ak sa používajú na oslovenie členov na rôznych zariadeniach) hashované a priame identifikátory členov sa odstránia do siedmich dní, aby sa údaje pseudonymizovali. Tieto zostávajúce pseudonymizované údaje sa následne odstránia do 180 dní.
Spoločnosť LinkedIn nezdieľa osobné údaje s vlastníkom webovej stránky, iba poskytuje správy (ktoré vás neidentifikujú) o návštevnosti webovej stránky a výkonnosti reklamy. Spoločnosť LinkedIn poskytuje aj opakované cielenie na návštevníkov webových stránok (do 90 dní po návšteve), čo umožňuje vlastníkovi webovej stránky zobrazovať personalizované reklamy mimo svojej webovej stránky pomocou týchto údajov, ale bez identifikácie člena. Údaje, ktoré vás neidentifikujú, používame aj na zlepšenie relevantnosti reklám a oslovenie členov na rôznych zariadeniach. Členovia siete LinkedIn môžu riadiť používanie svojich osobných údajov na reklamné účely prostredníctvom nastavení účtu.

 

Online behaviorálna reklama spoločnosti Trade Desk

Táto webová stránka využíva cielenú reklamnú službu Trade Desk, ktorú poskytuje náš partner, spoločnosť The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 („Trade Desk“).

 

Trade Desk sa používa na opätovný marketing reklamy na základe vášho správania na našej webovej stránke. Svoj súhlas s týmto typom analýzy vášho používania tejto webovej stránky môžete kedykoľvek odvolať buď správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov, pričom v takom prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu, alebo navštívením stránky http://www.adsrvr.org/, kde sa môžete odhlásiť zo služieb Trade Desk. Obe možnosti zabránia používaniu webovej analýzy len dovtedy, kým používate prehliadač, v rámci ktorého ste vykonali svoju voľbu, a kým nevymažete súbor cookie na odvolanie súhlasu. Ďalšie informácie o službe Trade Desk sú k dispozícii na webovej stránke https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

Reklamy na Twitteri a sledovanie konverzií (Pixel)

Tiež umiestňujeme reklamy na sociálnu sieť „Twitter“ (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Írsko). S vaším súhlasom používame na našej webovej stránke „Pixel interakcie používateľa“ od spoločnosti Twitter Inc. Sledovanie konverzií na Twitteri ukladá a spracováva informácie o vašom správaní používateľa na našich webových stránkach a používa na to súbory cookie. Tieto sú uložené lokálne vo vašom zariadení.

 

Sledovanie konverzií na Twitteri používame na marketingové a optimalizačné účely, predovšetkým na analýzu používania našej webovej stránky a zlepšenie jednotlivých funkcií a služieb, ako aj celkovej skúsenosti používateľov. Dúfame, že štatistickou analýzou správania používateľov zlepšíme našu webovú stránku a urobíme ju pre používateľov zaujímavejšou. Máme oprávnený záujem na spracúvaní vyššie uvedených údajov a aby sme tak mohli urobiť, využívame služby poskytovateľov tretích strán (právny základ tvorí čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR).

 

Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť vymazaním súborov cookie, ktoré sú už prítomné a deaktiváciou funkcie ukladania súborov cookie v nastaveniach vášho webového prehliadača.

 

Okrem toho môžete zabrániť ukladaniu týchto informácií službou Twitter príslušnou zmenou nastavení na nasledujúcej stránke prepojenej z Twitteru: https://twitter.com/personalization/

 

Upozorňujeme, že tieto nastavenia sa vymažú, keď vymažete súbory cookie.

 

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií a nastaveniach ochrany údajov pre prispôsobené reklamy sú k dispozícii aj na: https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

Twitter is responsible for the data processing in connection with the delivery of our advertisements within the social network. Further information on data processing by the third-party provider Twitter is available on the following website: https://twitter.com/en/privacy

 

4. Použitie kontaktných formulárov

Môžete nás kontaktovať priamo pomocou kontaktného formulára dostupného na našej webovej stránke. Mali by ste nám poskytnúť predovšetkým nasledujúce informácie:

 • meno, priezvisko a oslovenie,
 • krajina,
 • kontaktné údaje (napr. poštová/e-mailová adresa, telefónne číslo),
 • správa.

 

Informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov zhromažďujeme, spracúvame a používame výhradne na účely vybavenia vašej konkrétnej požiadavky. Z dôvodov zálohovania/bezpečnosti môžeme vami poskytnuté informácie uchovávať obmedzený čas, aby sme mohli obnoviť vašu žiadosť v prípade akýchkoľvek technických problémov, nie však dlhšie ako 6 týždňov. Tieto informácie následne odstránime, ak už nie sú potrebné na spracovanie vašej žiadosti alebo následné kroky.

 

5. Prihlásenie na odber nášho bulletinu

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odber nášho bulletinu. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu zhromažďujeme a používame e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, aby sme vám mohli poskytovať bulletin (článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak si želáte dostávať prispôsobený bulletin, môžete nám na dobrovoľnej báze poskytnúť nasledujúce ďalšie údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Funkcia
 • Médiá, odbor
 • Mesto, krajina
 • Jazyk
 • Predmet(y) záujmu

 

Na prihlásenie na odber nášho bulletinu používame takzvaný postup dvojitého prihlásenia. Po prihlásení na odber bulletinu na našej webovej stránke vám pošleme správu na uvedenú e-mailovú adresu so žiadosťou o vaše potvrdenie. Ak nepotvrdíte vaše prihlásenie na odber, vaše prihlásenie sa automaticky odstráni. Aby sme zabránili zneužitiu vašich osobných údajov, zaregistrujeme vaše prihlásenie sa na odber a potvrdenie, zaregistrujeme adresu IP, ktorú používate pri prihlasovaní sa na odber, čas vášho prihlásenia na odber a potvrdenia, správy, ktoré sme zaslali ohľadom vášho prihlásenia na odber, a znenie vášho prihlásenia na odber a potvrdenia.

 

Svoj súhlas so zasielaním nášho bulletinu môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať a v takom prípade odstránime aj vaše osobné údaje súvisiace so zasielaním nášho bulletinu. Ak chcete oznámiť, že sa chcete odhlásiť, môžete použiť príslušný odkaz uvedený vo všetkých bulletinoch alebo sa obrátiť na kontakty uvedené nižšie.

 

6. Externé služby alebo obsah na našej webovej stránke

Na našu webovú stránku zaraďujeme služby a/alebo obsah tretích strán. Keď používate také služby tretích strán alebo keď sa zobrazuje obsah tretích strán, z technických dôvodov sa medzi vami a príslušným poskytovateľom vymieňajú komunikačné údaje.

 

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež spracúvať vaše údaje na ďalšie vlastné účely. Podľa našich najlepších znalostí sme nakonfigurovali služby a obsah poskytovateľov, o ktorých je známe, že spracúvajú osobné údaje na vlastné účely, takým spôsobom, že je blokovaná buď akákoľvek komunikácia na iné účely, ako je prezentácia ich služieb alebo obsahu na našej webovej stránke, alebo sa komunikácia uskutočňuje iba vtedy, keď ste sa aktívne rozhodli používať príslušnú službu. Pretože však nemáme kontrolu nad údajmi zhromaždenými a spracovanými tretími stranami, nemôžeme poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu tohto spracovania vašich osobných údajov.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa rozsahu a účelu tohto spracúvania vašich osobných údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah zahŕňame, a ktorí sú zodpovední za ochranu vašich osobných údajov v tomto kontexte:

 

7. Registrácia pre uzavreté skupiny používateľov
 

a) Obmedzený prístup pre špeciálne skupiny používateľov

Určité informácie o liekoch na predpis uvedené na tejto webovej stránke sú prístupné len osobám patriacim do okruhu lekárskych odborníkov. Aby sme mohli overiť, či môžete na stránku pristupovať, sme povinní vyžiadať si doklad o vašom statuse lekárskeho odborníka. Po overení vášho práva na prístup vám vytvoríme používateľský účet, do ktorého okrem vášho profesijného statusu vložíme aj nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Používateľské meno a heslo
 • E-mailová adresa

 

Tieto osobné údaje spracovávame, aby sme vám umožnili prístup na našu webovú stránku. Odstránia sa v prípade, že vymažete svoj používateľský účet.

 

b) Portál akcionárov

Informácie o tom, ako sa spracúvajú vaše údaje pri registrácii na výročné zhromaždenie akcionárov a pri používaní nášho portálu pre akcionárov, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pri používaní portálu pre akcionárov spoločnosti Bayer Aktiengesellschaft (PDF, 109 KB).

 

8. Informácie o vedľajších účinkoch a sťažnosti na kvalitu

Táto webová stránka nie je určená ani navrhnutá na komunikovanie informácií o vedľajších účinkoch, nedostatočných liečebných účinkoch, chybách medikácie, produktoch dostupných na čiernom trhu/falošných liekoch, nesprávnom alebo inom, než odporúčanom použití liekov, sťažností na kvalitu a/alebo iných záležitostiach spojených s bezpečnosťou alebo kvalitou produktov spoločnosti Bayer. Ak si želáte nahlásiť vedľajší účinok alebo podať sťažnosť ohľadom kvality, obráťte sa na vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. lekára alebo lekárnika), miestne zdravotnícke orgány alebo použite našu webovú stránku určenú na nahlasovanie neželaných vedľajších účinkov.

 

Ak aj napriek tomu nahlásite nežiaduce vedľajšie účinky alebo iné záležitosti spojené s bezpečnosťou alebo kvalitou produktov spoločnosti Bayer priamo nám, sme právne viazaní zaoberať sa vašimi informáciami a je možné, že vás budeme kontaktovať ohľadom vyjasnenia. Následne možno budeme musieť informovať príslušné zdravotnícke orgány o problémoch, ktoré ste nahlásili. V tejto súvislosti budú vaše informácie poskytnuté v pseudonymizovanej podobe, t. j. nebudú poskytnuté žiadne informácie, ktoré by vás mohli priamo identifikovať. Možno budeme musieť postúpiť pseudonymizované oznámenia aj našim spoločnostiam skupiny a kooperačným partnerom, ak sú takisto povinní informovať svoje príslušné zdravotnícke orgány.

 

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a hlásení vedľajších účinkov sú k dispozícii vo vyhlásení spoločnosti Bayer o ochrane osobných údajov pre údaje o farmakovigilancii.

 

9. Použitie objednávky na zverejnenie

Na našej webovej stránke si môžete objednať/prihlásiť na odber mnohých našich publikácií. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu zhromažďujeme a používame údaje z adresy, ktorú ste uviedli, aby sme vám mohli poskytnúť publikáciu:

 • Priezvisko
 • Adresa (ulica, PSČ, mesto alebo obec, štát/provincia, krajina)
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

 

Môžete nám poskytnúť nasledujúce voliteľné informácie:

 • Funkcia
 • Krstné meno
 • Spoločnosť
 • Oddelenie

 

10. Prieskumy medzi používateľmi

Účasť na prieskumoch medzi používateľmi, ktoré sa priebežne uskutočňujú na našej webovej stránke, je dobrovoľná. Na vykonávanie prieskumov medzi používateľmi používame funkčné súbory cookie. Technické informácie zaznamenané v rámci prieskumu medzi používateľmi sú tie isté informácie, ktoré sa zaznamenávajú pri návšteve webovej stránky používateľmi (pozrite si vyššie). Vaše odpovede odoslané počas prieskumu medzi používateľmi nebudú spojené s vašimi osobnými údajmi, ako je napríklad vaša adresa IP. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), keďže takéto spracúvanie údajov je potrebné na to, aby sme vám umožnili prístup k prieskumu a účasť v ňom je dobrovoľná. Vaše údaje sa ukladajú a spracúvajú len krátkodobo.

 

11. Funkcia porovnávania pracovných ponúk

Ak chcete využiť funkciu porovnávania pracovných ponúk, potrebujeme ďalšie dokumenty k žiadosti, ako je životopis, osvedčenia a/alebo sprievodný list, ktoré môžete nahrať na webovú stránku. Automatizovaný algoritmus porovná vami poskytnuté dokumenty s aktuálnymi voľnými pracovnými miestami v spoločnosti Bayer, aby vám mohol ponúknuť kariérne príležitosti prispôsobené vašim potrebám. Dokument sa následne automaticky odstráni.

 

12. Určenie polohy

Na našej webovej lokalite používame službu Geo-IP, ktorú poskytuje spoločnosť Akamai Technologies Inc., aby sme určili vašu polohu na základe IP adresy zariadenia, ktoré používate pri návšteve našej webovej stránky. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu vám pri zobrazení ponuky Lokality navrhneme webovú stránku pre príslušnú krajinu skupiny Bayer. Okrem toho môžete využiť aj funkciu automatického prekladu, ktorá vám umožní automaticky preložiť akúkoľvek stránku do akéhokoľvek jazyka. Služba preto zhromažďuje nasledujúce údaje:

 • Krajina
 • Región

 

Svoj súhlas s týmto typom určovania vašej polohy pri návšteve tejto webovej stránky môžete kedykoľvek odvolať správou svojich súhlasov v centre preferencií ochrany osobných údajov. V takom prípade sa umiestni súbor cookie na odvolanie súhlasu.

 

II. Prenos údajov na zadané spracovanie

Pre potreby spracovania vašich osobných údajov do určitej miery využijeme služby našich špecializovaných dodávateľov. Dodávateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracovaní údajov budú osobné údaje spracovávať iba na základe nášho pokynu a striktne v súlade s našimi smernicami.

 

III. Spracovanie osobných údajov mimo EÚ/EHP

Vaše osobné údaje budú čiastočne spracúvané v krajinách mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V týchto krajinách môžu byť platné menej prísne zákony na ochranu osobných údajov. V takýchto prípadoch zaručíme, aby boli vaše osobné údaje dostatočne chránené, napr. uzatvorením osobitných dohôd s našimi zmluvnými partnermi (sú k dispozícii na požiadanie), alebo vás požiadame o poskytnutie výslovného súhlasu s takýmto spôsobom spracovania.

 

B. Informácie o vašich právach

Podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov máte vo všeobecnosti k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme,
 • právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu z dôvodov nášho vlastného oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo profilovania, ak nie sme schopní preukázať, že existujú závažné a oprávnené dôvody, ktoré nahradia vaše záujmy, práva a slobodu, alebo že sa takéto spracovanie vykonáva na účely uplatnenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov,
 • kedykoľvek s budúcim účinkom môžete odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a použitím vašich osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré popisujú spracovanie údajov na základe vášho súhlasu.

 

V prípade, že si želáte uplatniť vaše práva, obráťte sa na kontakt uvedený nižšie.

 

Ak ste obyvateľom Kalifornie alebo Nevady v Spojených štátoch, môžete mať ďalšie práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete v dodatku k vyhláseniu o ochrane osobných údajov v USA.

 

C. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktuje nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktujte našu zodpovednú osobu na nasledujúcej adrese:

 

Úradník pre ochranu údajov v skupine
Bayer AG
51368 Leverkusen, Nemecko

 

Spoločnosť Bayer AG je určená ako zástupca v Európskej únii pre naše neeurópske právne subjekty v súlade s čl. 27 nariadenia GDPR. Zástupcu môžete kontaktovať na tejto adrese:

 

Zástupca pre ochranu osobných údajov
Bayer AG
51368 Leverkusen, Nemecko
E-mail: dp-representative@bayer.com

 

 

D. Dodatok k vyhláseniu o ochrane osobných údajov

Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať. Aktualizované znenie Vyhlásenia o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením na našej internetovej stránke. Preto vám odporúčame pravidelne navštevovať túto internetovú stránku, aby ste boli informovaní o možných aktualizáciách.

 

E. Príloha

Venujte pozornosť aj konkrétnym informáciám o ochrane osobných údajov vo vašej krajine, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Posledná aktualizácia: 26. novembra 2019